Plāno celt sodus par vides piesārņošanu

Latvijā Ministru kabineta sēdē akceptēts Vides ministrijas izstrādātais likumprojekts «Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā», kas norāda uz nepieciešamību paaugstināt minimālo un maksimālo naudas soda apmēru par pārkāpumiem vides aizsardzībā. Ņemot vērā, ka darbības ar nepieteiktu ķīmisku vielu var atstāt negatīvas sekas uz vidi vai cilvēku veselību, likumprojekts paredz paaugstināt naudas sodu par attiecīgu pārkāpumu fiziskajām personām līdz piectūkstoš latiem, savukārt juridiskajām – līdz desmittūkstoš latiem.

Likumprojektā paredzēti grozījumi par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu, atbildību vides jomā attiecībā uz tai nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu, kā arī par bīstamo un sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšanu.

Uz augšu