Strīķes darbu iedzīvotāji vērtē augstāk nekā Vilnīša

Juta Strīķe

FOTO: LETA

Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja (KNAB) priekšnieka vietnieces Jutas Strīķes līdzšinējās darbības vērtējums ir salīdzinoši augstāks nekā KNAB priekšnieka Normunda Vilnīša un otra viņa vietnieka Alvja Vilka darba vērtējums, liecina telekompānijas LNT veiktā aptauja, kurā iedzīvotāji tika lūgti novērtēt KNAB vadītāja un divu viņa vietnieku līdzšinējo darbību, kā arī novērtēt KNAB darbu kopumā.

Strīķei 36%, Vilnītim 14%

Pozitīvi KNAB vadītāja vietnieces Jutas Strīķes līdzšinējo darbību vērtē 36% aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem (10% līdzšinējo darbību vērtē ļoti pozitīvi un 26% - drīzāk pozitīvi). Pretējās domās ir 18% aptaujāto (13% Strīķes līdzšinējo darbību vērtē drīzāk negatīvi un 5% - ļoti negatīvi). 17% aptaujāto nezina Strīķi, bet salīdzinoši lielam skaitam aptaujāto (29%) nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Savukārt KNAB vadītāja Vilnīša līdzšinējo darbību pozitīvi vērtē tikai 14% aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem (1% līdzšinējo darbību vērtē ļoti pozitīvi un 13% - drīzāk pozitīvi). Pretējās domās ir trešdaļa (30%) aptaujāto (18% Vilnīša līdzšinējo darbību vērtē drīzāk negatīvi un 12% - ļoti negatīvi). Piektdaļa aptaujāto (21%) nezina Vilnīti, bet vairāk nekā trešdaļai aptaujāto (36%) nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

 Otra KNAB vadītāja vietnieka Vilka līdzšinējo darbību pozitīvi vērtē 21% aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem (3% līdzšinējo darbību vērtē ļoti pozitīvi un 18% - drīzāk pozitīvi). Pretējās domās ir 18% aptaujāto (13% A.Vilka līdzšinējo darbību vērtē drīzāk negatīvi un 5% - ļoti negatīvi). Ceturtdaļa aptaujāto (25%) nezina Vilku, bet trešdaļai (35%) nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Strīķe pazīstamāka

 Strīķe ir arī vairāk pazīstama nekā KNAB vadītājs  un  Vilks.

Kopumā KNAB līdzšinējā darbība tiek vērtēta polāri: 37% aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem KNAB līdzšinējo darbību vērtē pozitīvi (1% - ļoti pozitīvi, 36% - drīzāk pozitīvi), bet 39% - negatīvi (29% - drīzāk negatīvi, 10% - ļoti negatīvi), savukārt 24% aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Uz augšu