Andris Grūtups: „Tiesiskumu grauj uzplečoti vilkači”

Uz augšu