Aicinām piedalīties Lielajās talkās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Pavasaris tradicionāli ir talku laiks. Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, teritoriju sakopšanas pasākumus organizē arī Dabas aizsardzības pārvalde, pēc ziemas talkojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visos reģionos. 25. aprīlī, kad visā Latvijā norisināsies Lielā talka, arī Dabas aizsardzības pārvalde organizēs teritoriju sakopšanas pasākumus un aicina ikvienu interesentu iesaistīties.

VIDZEME

Lielās talkas ietvaros 25. aprīlī interesenti aicināti uz teritorijas sakopšanu, zaru vākšanu, dedzināšanu, koka atvašu nociršanu divās vietās Siguldas apkārtnē:

  • pie Gūtmaņalas. Tikšanās plkst.10.00 Gūtmaņalas stāvlaukumā.

  • Krimuldas pilsdrupās. Tikšanās plkst.10.00 pie gaisa vagoniņa Krimuldas pusē.

Līdzi vēlams ņemt cirvīti vai grābekli.

25. aprīlī būs iespēja talkot arī Salacas novada Kuiķulē, kur varēs darboties upes krasta un smilšakmens atsegumu attīrīšanā no apauguma. Tikšanās: plkst. 9.00 Lībiešu upuralas apkārtnē.

Lielās talkas dienā talkot gribētāji aicināti arī uz kāpu stiprināšanu Saulkrastu pusē – posmā starp Inčupi un Pēterupi. Talkas sākums plkst. 10:00, pulcēšanās pie Saulkrastu novada domes ēkas. Pasākuma laikā tiks veikta sētiņu atjaunošana, kas izveidotas kāpu nogāžu stiprināšanai, kā arī tiks veidoti kārklu vainagi un kārklu pinumi priekškāpu stiprināšanai un pasargāšanai no vētru ietekmes. Tāpat plānoti apkārtnē esošo pastaigu taku sakopšanas darbi.

Jāpiebilst, ka 10. aprīlī Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki talkā strādāja dabas liegumā «Randu pļavas». Aptuveni 5km garumā tika sakopta piekraste un vākti atkritumi.

ZEMGALE

Lielās talkas laikā plānots sakopt arī teritorijas Ķemeru nacionālajā parkā. Atkritumu vākšana paredzēta Melnezera, Liliju ezera, Valguma ezera un Slokas ezera apkārtnē, kā arī nacionālā parka teritorijā esošo velomaršrutu un dabas taku apkārtnē. Talkas sākums pl.9:00, un dalībniekiem tiks nodrošināti maisi atkritumu vākšanai.

Jāpiebilst, ka Ķemeru nacionālā parka sakopšanā iesaistījušās arī vietējās skolas – gatavojoties Lielajai talkai, Ķemeru vidusskolas skolēni sakops Pilsētkalnu apkārtni, savukārt Pumpuru vidusskolas 10. klases palīdzēs sakopt Gauso jūdzi un citus apskates objektus.

LATGALE

Arī Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, iestājoties pavasarīgiem laika apstākļiem, jau organizējusi vairākas talkas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.5. martā kopta dabas lieguma «Lubāna mitrājs» teritorija. 9. aprīlī sadarbībā ar Valsts meža dienesta un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbiniekiem sakopta Ladušu pilskalna teritorija, bet 10.aprīlī kopā ar Valsts meža dienesta darbiniekiem uzmērīti seši dižkoki, kā arī atēnoti bioloģiski vērtīgi koki dabas piemineklī «Gomeļmuižas parks» Ludzas novadā. 17.aprīlī Latgales reģionālās administrācijas un Latvijas Valsts meži darbinieki talkos dabas parkā «Kurjanovas ezers» Ciblas novadā, lai turpinātu veidot 2014.gadā iesākto darbu - dabas taku gar Kurjanovas ezera krastu.

Savukārt 25. aprīlī, no pl.9:00 tiks organizēta Lielā talka Rāznas nacionālajā parkā, kur tikts kopts valsts īpašums Tilīšos Rēzeknes novada Čornajas pagastā. Pasākuma laikā no krūmu apauguma tiks attīrīta Rāznas ezera piekraste. Interesenti aicināti parūpēties par laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apaviem, kā arī darba cimdiem.

KURZEME

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija aizsargājamās teritorijās 25. aprīlī talkas nerīkos. Taču 22. aprīlī, Starptautiskajā Zemes dienā, kopā ar Dundagas vidusskolas 10. klašu skolēniem sakops Slīteres nacionālo parku. Kopīgiem spēkiem tiks vākti
atkritumi kāpās un liedagā posmā no Kolkas pagasta Pitraga līdz
Mazirbei.

Uz augšu
Back