Meža īpašnieku kooperatīviem būs pieejams ES atbalsts attīstībai

FOTO: AFP/LETA

Pirmo reizi pēc meža īpašnieku kooperācijas sākšanās būs iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) atbalstu kooperācijas attīstībai. Latvijā šobrīd ir trīs meža īpašnieku kooperatīvi, kas var pretendēt uz šo atbalstu, informēja kooperatīvu pārstāvji.

Atbalsta apmērs ir līdz 200 000 eiro triju gadu laikā, un kopējais maksimālais atbalsts ir līdz 500 000 eiro piecu gadu periodā. Līdz šim meža īpašnieku kooperatīviem divus gadus bija pieejams neliels valsts atbalsts, apmēram 7000 eiro gadā. Tas palīdzēja nosegt vien daļu no administratīvajiem izdevumiem, taču bija nepietiekams, lai attīstītu darbību.

«Ja šis atbalsts tiks veiksmīgi apgūts, tas būs pirmais kooperatīvu iekustēšanās gads, jo līdz šim kooperatīvi bija gan radušies, bet nav «iekustējušies«. Par to liecina arī divi jau likvidējušies kooperatīvi gadu pēc izveidošanas,» atzina pirmās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Mežsaimnieks» vadītājs Grigorijs Rozentāls.

Savukārt kooperatīva «L.V.Mežs» vadītājs Modris Kalvāns norādīja, ka ES atbalsta pieejamība vērtējama pozitīvi, taču vēl nevar prognozēt, cik veiksmīgi atbalsts tiks izmantots, jo nosacījumi un piecos pielikumos aprakstītās prasības ir visai sarežģītas.

«Patlaban visvairāk resursu jāiegulda meža īpašnieku kooperācijas popularizēšanā, jo cilvēkiem nav izpratnes par kooperāciju un daudziem meža īpašniekiem arī ir slikta pieredze no deviņdesmito gadu kooperācijas,» atzina Kalvāns.

Uz ražotāju grupas vai organizācijas atzīšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), pamatojoties uz izstrādāto biznesa plānu, varēs pretendēt tikai tie kooperatīvi, kuri reģistrēti ne agrāk kā 2012.gada 1.janvārī un kuri Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā ir ieguvušas atbilstības statusu ne agrāk kā 2014.gada 1.janvārī, kā arī atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

Noteikumu projekts paredz, ka mežsaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 eiro, bet jebkurā triju fiskālo gadu periodā pēc slīdoša principa tas nepārsniegs 200 000 eiro atbilstoši «de minimis» regulējumam. Maksimālais atbalsta apmērs ir noteikts, ievērojot Eiropas Komisijas nosacījumus.

Starp iesniedzamajiem dokumentiem, lai pretendētu uz atbalstu, kooperatīvam būs jāiesniedz biznesa plāns, kurā jānorāda pašreizējās darbības apraksts, risku analīze, ražošanas apjomi, nodarbināto skaits, no biedriem nopirktās produkcijas apjoms, pārdotās produkcijas apjoms un vēl virkne rādītāju, pēc kuriem tiks vērtēts pamatojums atbalsta sniegšanai. Lai atvieglotu biznesa plāna sagatavošanu, noteikumu projekta pielikumā ir sagatavota biznesa plāna parauga veidlapa.

Patlaban Latvijā ir trīs atzītas meža īpašnieku kooperatīvās sabiedrības - «L.V.Mežs» Inčukalnā, «Mežsaimnieks» Alsungā un «Vidzeme» Madonā. Kooperatīvi «Vidzeme Ekomežs» un Ogres «Ūsiņš» vēl nav saņēmuši atzītas kooperatīvās sabiedrības statusu.

Uz augšu