Referendumu rosināšanas slieksnis palielināts līdz apmēram 155 000 parakstu

Ilustratīvs attēls

Šodien stājas spēkā grozījumi likumā «Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu», kuri nosaka, ka referenduma rosināšanai to iniciatoriem jāsavāc vienas desmitās daļas vēlētāju jeb balsstiesīgo paraksti, kas pašlaik ir apmēram 155 000 paraksti.

Par pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iedzīvotāji parakstīties varēs ne tikai pie notāra, bet arī bāriņtiesās, kur tiek veiktas notariālas darbības. Tāpat iedzīvotāji varēs parakstīties arī dzīvesvietas deklarēšanas vietās vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Pilsoņi varēs parakstīties arī elektroniski.

Likums nosaka, ka valdībai līdz 2014.gada 1.septembrim bija jānodrošina vienotā valsts un pašvaldību portāla «www.latvija.lv» gatavība parakstu vākšanai tiešsaistes režīmā, iepriekš informēja Saeimas Preses dienestā. Šajā portālā parakstīties varēs bez maksas. Tajā pašā laikā parakstīšanos varēs veikt arī citā tiešsaistes sistēmā, kas atbildīs Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

Pēc vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu savākšanas par pilnīgi izstrādātu likumprojektu tas būs jāiesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). Pēc parakstu pārbaudīšanas CVK attiecīgais projekts jānosūta Valsts prezidentam, kuram tas jāiesniedz Saeimai. Ja parlaments to nepieņem bez satura grozījumiem, par likumprojektu tiek rīkota tautas nobalsošana.

Pirms sākt vākt parakstus par kādu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, attiecīgais projekts vispirms jāreģistrē CVK. Nepieciešamie 155 000 parakstu jāsavāc gada laikā pēc projekta reģistrācijas.

Līdz šim bija noteikts, ka likumu ierosināšana tiek organizēta divos posmos. Ja par ierosināto likumprojektu būtu savākti ne mazāk kā 30 000 vēlētāju parakstu, parakstu vākšanas otro posmu būtu sākusi CVK un to finansētu valsts. Ja likumprojektu parakstoties kopumā atbalstītu ne mazāk kā desmitā daļa vēlētāju, tas tiktu nodots izskatīšanai parlamentā.

Minētie 30 000 parakstu tika noteikti kā pārejas laika nosacījums, Saeimai nolemjot no šodienas atteikties no divu posmu parakstu vākšanas sistēmas. Pirms pārejas laika nosacījuma ieviešanas pirmajā posmā iedzīvotājiem bija jāsavāc 10 000 parakstu un atlikušo parakstu vākšanu organizēja CVK.

Likuma izmaiņu pieņemšana 11.Saeimā nenotika bez grūtībām, jo tā laika opozīcija vienreiz pat bija savākusi nepieciešamo deputātu parakstu skaitu, mēģinot panākt, ka par grozījumiem lemj tauta tā sauktajā «referendumā par referendumiem», savukārt Valsts prezidents Andris Bērziņš iepriekš divas reizes grozījumus šajā likumā bija atdevis otrreizējai izskatīšanai parlamentā.

2014.gada 4.oktobrī notikušo 12.Saeimas vēlēšanu laikā balsstiesīgo skaits bija 1 552 235, liecina CVK mājaslapā publicētā informācija.

Uz augšu