CZK sagroza datus un šķērdē degvielu

Valsts kontrole (VK) Centrālās zemes komisijas (CZK) 2010.gada pārskata revīzijā atklājusi grāmatvedības datu sagrozīšanu un neattaisnotu degvielas iegādi, TVNET uzzināja VK.

Tērē degvielu

VK norāda, ka CZK gada pārskatā ir apstiprināti ar iestādes darbību nesaistīti degvielas izdevumi Ls 1,94 tūkstošu apmērā jeb 81% no 2010.gadā izlietotā degvielas apjoma, kas ietekmē CZK vadības apliecinājuma ticamību.

VK pārbaudēs konstatējusi gadījumus, ka degviela ir uzpildīta ārpus ceļazīmēs norādītā maršruta vai ceļazīmēs ir uzrādīti darba braucieni laikā, kad CZK priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters ir piedalījies Saeimas sēdēs.

CZK priekšsēdētājs laikā, kad viņš kā Saeimas deputāts piedalījās Saeimas sēdē, 16 gadījumos ceļazīmēs ir norādījis, ka ir devies darba braucienos. Septiņos gadījumos degviela ir uzpildīta ārpus ceļazīmēs norādītā maršruta.

Uz grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagrozīšanu par dienesta transporta līdzekļa izmantošanu norāda arī fakti, ka trīs gadījumos degviela uzpildīta par daudzumu, kas pārsniedz automašīnas degvielas tvertnes tilpumu, saskaņā ar ceļazīmēs norādīto maršrutu 19 gadījumos ir veikti braucieni ar nepietiekamu degvielas atlikumu automašīnas bākā vai arī bākā brauciena laikā kopā ar degvielas atlikumu ir veikta iepilde, kas lielāka par tās tilpumu. Divos gadījumos ceļazīmēs ir norādīti maršruti, kuru veikšanai ir nepieciešamas visas ceļazīmē norādītās darba stundas, neatstājot laiku darba pienākumu veikšanai, revīzijas ziņojumā norāda VK.

Auto izmanto personiskajām vajadzībām

VK norāda, ka apzināta grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagrozīšana norāda, ka iestādes automobilis varētu būt izmantots personīgajām vajadzībām un 2010.gada pirmajos trīs ceturkšņos nav maksāts nodoklis par gūto labumu.

CZK līdz 2011.gada septembrim ir apņēmusies veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu patiesas informācijas atspoguļošanu par dienesta transportlīdzekļa izmantošanu, kā arī izvērtēt dienesta braucienu pamatotību un nepieciešamības gadījumā nodrošināt nodokļa par dienesta transporta izmantošanu samaksu un radīto izdevumu atlīdzināšanu.

Par CZK pārskata revīzijā konstatēto VK ir nosūtījusi informāciju LR Prokuratūrai.

Uz augšu
Back