Top plūdu 3D apdraudējuma noteikšanas modelis galvaspilsētai

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

Plūdu draudi un jau piedzīvotās sekas pēdējo gadu laikā likušas izvērtēt esošos datus par vietām, kuras var applūst un veikt jaunus mērījumus Rīgā. Jaunajā Rīgas 3D (rīs dimensiju) modelī varēs precīzi noteikt plūdu apdraudētās vietas un tādējādi būt tiem gataviem. Iegūtais pilsētas reljefs precīzi attēlo to kāda pilsēta ir šodien.

Aerolāzerskenēšana, tas nozīmē, ka pilsētu ar lāzeru uzmērīja no lidmašīnas. Tas prasīja tikai vienu dienu un tagad iegūtie mērījumi jau ir redzami uz monitora. Mērnieku galvenais uzdevums bija izveidot precīzu Rīgas topogrāfisko karti. Tagad, kad tas izdarīts zināmas visas augstākās un zemākās pilsētas vietas, kuras nav attēlotas vecajās kartēs.

Artis Markots, Sia „Metrum” speciālists: "Šie dati ir uzticami, viņi ir svaigi. Ja ir bijušas kādas izmaiņas, uzbērti ceļi vai kādi citi uzbērumi. Apbūve attīstās un tas zemes līmenis ceļas, tas ietekmē arī šīs plūdu teritorijas."

Tieši plūdu radītie draudi ir galvenais iemesls kāpēc notika Rīgas trīs dimensiju modelis. Pēc pilsētas skenēšanas ar lāzeru daudzviet atklājās citāda iespējamo plūdu aina nekā tas iepriekš bija zināms. Piemēram, Mangaļsalā pēc iepriekšējiem Rīgas domes datiem ūdens līmenim paceļoties par 2 metriem un 6 centimetriem, šīs ēkās applūstu. Jaunie dati rāda, ka tā nemaz nenotiktu.

Divi metri un seši centimetri virs normas ir Daugavas augstākais ūdenslīmenis, kuru pilsēta piedzīvo tikai reizi simts gados. Šie aprēķini attiecas tikai uz vētru radītiem plūdiem.

Rīgas domes pārstāve stāsta, ka pilsētas skenēšanas projektu pabeigs un pilnvērtīgi izmantot sāks 2012. gadā. Maija Vanaga, RD projekta Life+ vides speciāliste: "Šī projekta ietvaros būs apzināta ne tikai esošā situācija, bet arī nākotnes prognozes saistībā ar klimata pārmaiņām, jo erozija un krastu izskalošanās arvien tikai pieaug."

Novēršot plūdu draudus pilsētas plānotāji sola būvēt dambjus. Tieši, kur tie ir visnepieciešamākie palīdzēs noteikt jaunais pilsētas trīs dimensiju modelis.

Uz augšu