Vidusskolām ar sliktiem kvalitātes rādītājiem varētu atņemt valsts finansējumu pedagogu algām

Uz augšu