www.latvia.no

Šāda interneta resursa izveides ideja radās Latvijas goda konsulam Erlingam Johansenam (Erling Johansen) Kristiansanā un Latvijas goda konsulam Olemam Birgeram Giaveram (Ole Birger Giæver) Tronheimā, lai arī Norvēģijā (tās valodā) iedzīvotāji būtu informēti par biznesa aktivitātēm, saņemtu tūrisma informāciju, apskatītu kultūras un dažādu pasākumu norises Latvijā, kā arī būtu iespējams atrast dažādas norādes uz citām interesējošām interneta vietnēm.

www.latvia.no

Jau no paša šīs vietnes izveides brīža savu atbalstu sniegušas tādas lielas kompānijas kā «Reval Hotels», SIVA, «Tipro Baltic», «Merlink Group» un «Giæver», «Hegle & Co», kā arī organizācijas Latvijas Institūts, «Rīga- iedvesmas pilsēta» un «Eventguide Latvia» piedalās šīs vietnes izveidē un attīstīšanā.

Uz augšu