Apdraudētās dabas teritorijas Rīgas attīstības plānā

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

VAK konstatētās apdraudētās dabas teritorijas Rīgas domes Attīstības departamenta sagatavotajā Rīgas attīstības plānā.

1. Vidzemes pr-pilsēta. Suži. ZR no Jaunciema gatves, iepretī Sužu ūziņai. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Jaunciema liegumā kā kultūrvēsturisku ainavu teritoriju.

2. Vidzemes p-pilsēta. Pļavas meža ielokā starp Ozolkalniem un Klipiņām. No Jaunciema gatves uz Z - ZA. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Jaunciema liegumā kā kultūrvēsturisku ainavu teritoriju.

3. Vārnu māju apkārtne. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Ieteicams iekļaut Jaunciema liegumā kā kultūrvēsturisku ainavu teritoriju. Ieteicama ezera krasta ainavas rekonstrukcija.

4. Vidzemes pr-pilsēta. Ķīšezera dienvidu piekrastes paliene. Starp Juglas upi, ezeru un Jaunciema gatvi. RD izmantoš. mērķis: Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijas. VAK komentārs: Ieteicams iekļaut Jaunciema liegumā kā kultūrvēsturisku ainavu teritoriju.

5. Vidzemes pr-pilsēta. Maģistrāle "Brīvības ielas dublieris". Posms gar Ķīšezera DA līci "Pilskaktu". RD izmantoš. mērķis: Maģistrāle "Brīvības ielas dublieris". VAK komentārs: Ieteicams novirzīt no Ķīšezera un Jaunciema lieguma robežas. Viaduktu veidot, neizjaucot Ķīšezera krasta ainavu un neiznīcinot mežu pie Jaunciema gatves.

6. Vidzemes pr-pilsēta. Kūdras noliktavas teritorija. RD izmantoš. mērķis: Jauktās dzīvojamās un pakalpojumu apbūves teritorijas. VAK komentārs: Dabas pamatnes teritorija.

7. Vidzemes p-pilsēta. Bijusī armijas šautuve Bukultu mežā. RD izmantoš. mērķis: Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijas. VAK komentārs: Noteikt kā publiskās apbūves teritoriju vai apstādījumu un rekreācijas teritoriju.

8. Vidzemes pr-pilsēta. Teritorija starp Brīvības ielu, Juglas upi un Rīgas - Valkas dzelzceļu. RD izmantoš. mērķis: Darījumu un pakalpojumu objektu apbūves teritorijas. Jauktās dzīvojamās un pakalpojumu apbūves teritorijas. VAK komentārs: Dabas pamatnes teritorija. Apstādījumu teritorija.

9. Vidzemes pr-pilsēta. Teritorija starp Juglas ezera līci "Melluksi" un Juglas upi. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Veidot ainavu.

10. Vidzemes pr-pilsēta. Kvēles iela posmā no Dambjapurva ezera līdz Murjāņu ielai. RD izmantoš. mērķis: Izcirsts mežs un izveidota iela. VAK komentārs: Saglabāt mežu, Dambjapurva krastiem un Strazdupītes nepārveidotajam posmam raksturīgo ainavu.

11. Vidzemes pr-pilsēta. Teritorija starp Juglas upi un Brekšu ciematu. RD izmantoš. mērķis: Izcirsts mežs un izveidota iela. 1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. 2. Jauktas apbūves teritorijas. VAK komentārs: Ezera atjaunošana. Apstādījumi un dabas teritorijas.

12. Vidzemes pr-pilsēta. Teritorija Juglas ezera krastā un meža ielokā. No "Peledām" līdz Brekšu līcim. RD izmantoš. mērķis: Savrupmāju apbūves teritorijas. Likvidēta Šepmuižas kultūrvēsturiskā ainava. VAK komentārs: Saglabāt teritorijai raksturīgo kultūrvēsturisko ainavu. Varētu veidot apstādījumus, rekreācijas teritorijas.

13. Vidzemes pr-pilsēta. Mežs, kuru ietver Rīgas robeža, Piķurga un Biķernieku iela. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Saglabāt mežu.

14. Vidzemes pr-pilsēta. Teritorija starp Gaiļezeru un Gaiļezera ielu. RD izmantoš. mērķis: Darījumu un pakalpojumu objektu apbūves teritorijas. Jauktās dzīvojamās un pakalpojumu apbūves teritorijas. VAK komentārs: Saglabāt dabas pamatnes joslu un ezera krastu dabisko ainavu.

15. Ziemeļu raj. Mangaļsala. Piejūras dabas parka teritorijā piecas atsevišķas teritorijas. RD izmantoš. mērķis: Publiskās apbūves teritorijas. VAK komentārs: Iznīcināto ēku vietā tās neatjaunot, atjaunot mežu. RD AD piedāvātais lietojums nav pieļaujams, jo dabas parkā palielinātu antropogēno slodzi uz apkārtējo meža ekosistēmu.

16. Ziemeļu raj. Mangaļsala. Plaša meža teritorija starp ciematu, Piejūras dabas parku un Vecdaugavu. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Saglabāt mežu un Vecdaugavas palieņu pļavas.

17. Ziemeļu raj. Mangaļsala. Teritorija starp ciematu, Rīgas jūras līci un Daugavas labo krastu. Ietver arī pašreizējā Piejūras dabas parka R daļu. RD izmantoš. mērķis: Ražošanas un rūpniecības apbūves teritorijas. VAK komentārs: Saglabāt mežu, purvus kā dabas pamatnes teritoriju un iekļaut Piejūras dabas parka teritorijā.

18. Ziemeļu raj. Plašas meža teritorijas starp Rīgas - Saulkrastu dzelzceļu un Mangaļu prospektu. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Saglabāt mežu. Teritorija starp šoseju un dzelzceļu nav piemērota rekreācijai.

19. Ziemeļu raj. Mežs uz R no Langas upes. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas. VAK komentārs: Saglabāt mežu.

20. Ziemeļu raj. Piejūras maģistrāle. Posms ziemeļos no Jaunciema līdz pilsētas robežai. RD izmantoš. mērķis: Lielceļa teritorija. VAK komentārs: Virzīt maģistrāli gar meža masīva ziemeļu malu, lai antropogēnās slodzes maz skartu masīva veselumu.

21. Ziemeļu raj. Mežaparks. Ķīšezera piekrastē pie kuģīšu piestātnes. RD izmantoš. mērķis: Jauktas apbūves teritorijas. VAK komentārs: Saglabāt mežu.

22. Ziemeļu raj. Mežaparka daļa starp Viestura prospektu un Meža prospektu. RD izmantoš. mērķis: Maģistrāle. VAK komentārs: Maksimāli ierobežot koku izciršanu, nesašķelt meža masīvu.

23. Kurzemes pr-pilsēta. Meža teritorija R no Kleistu ielas, gar Spilves pļavu Z malu. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Saglabāt meža teritoriju.

24. Kurzemes pr-pilsēta. Trīs teritorijas Buļļupes D krastā. RD izmantoš. mērķis: Apstādījumi un rekreācijas teritorijas ar apbūvi. VAK komentārs: Saglabāt meža teritoriju.

Uz augšu