Pedagogi nezina, kā rīkoties, ja skolēns saslimst.

Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) rīkojums par valsts pārbaudes darbu norises kārtību rezerves termiņu paredz tikai eksāmenu kārtošanai, bet nenosaka, kā rīkoties, ja skolēns saslimst valsts ieskaites laikā, šodien vēsta laikraksts "Diena".

Laikraksts ziņo, ka nepatīkamā situācijā nonācis kāds pamatskolas beidzējs, kuram valsts galapārbaudījuma - ieskaites - laikā pēkšņi nācies nokļūt slimnīcā. ISEC rīkojums par valsts pārbaudes darbu norises kārtību rezerves termiņu paredz tikai eksāmenu kārtošanai. Minētais bērns ieskaiti kārtojis, būdams slims, jo sākotnēji neviens ne viņam, ne viņa pedagogam nevarēja paskaidrot, kā šādā situācijā rīkoties. Sazinoties ar divām izglītības pārvaldēm un ISEC, "Diena" katrā iestādē saņēmusi citu skaidrojumu, kā atrisināt šo situāciju. Šogad devīto klašu skolēniem bija jākārto četras ieskaites un divi pamatskolas galaeksāmeni. Tomēr ISEC rīkojums par 2002./2003. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises kārtību paredz rezerves termiņu tikai eksāmeniem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ tos nav varējuši kārtot īstajā laikā. Savukārt skolas beigšanas apliecību skolēns saņem tikai tad, ja nokārtojis visus pārbaudījumus. Dobeles izglītības pārvaldē nācās risināt divus gadījumus, kad negaidīti saslimis skolēns. Pārvaldes vadītāja Maruta Vaļko laikrakstam skaidroja - ar slimību ieskaišu laikā nav pilnīgi nekādu problēmu. Jaunākā eksāmenu instrukcija nosakot, ka slimajiem bērniem skolas administrācija pārbaudījumu nosaka citā, "sev labvēlīgā laikā". Šo ziņu skola gan saņēmusi tikai ceturtdien, kad skolēns ieskaiti jau bija nokārtojis, par spīti nepatīkamajai slimībai. Savukārt Rīgas Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā šādām situācijām bija divi varianti: skolām pēkšņi saslimušo bērnu skaits jāpaziņo izglītības pārvaldēm un tām tālāk jāvienojas ar ISEC par ieskaišu kārtošanu citā laikā vai otrs - ieskaišu dienu tomēr nosaka skolu direktori, bet saskaņojums notiek tikai izglītības pārvaldes līmenī. Eksaminācijas centrā "Diena" noskaidrojusi, ka ne jaunākās instrukcijas, ne rīkojumi to, kā rīkoties skolēna pēkšņas slimības gadījumā ieskaišu laikā, patiesībā nemaz neparedz. Joprojām spēkā ir 2000.gada Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcija Nr.1. ISEC direktora vietniece Anita Irbe skaidroja - gadījumos, kad skolēns saslimst uz ieskaiti, bet atveseļojas līdz mācību gada beigām (līdz pēdējam gala pārbaudījumam), skolas administrācija viņam nosaka pārbaudījuma dienu vēlāk. Ja paredzams, ka slimība būs garāka, nav izslēgts, ka apliecību par pabeigtu skolu devītklasnieks saņems tikai gadu vēlāk, kad būs nokārtojis visus valsts pārbaudījumus. Tā kā skolēni un vecāki tiek iepazīstināti tikai ar katra gada svaigāko ISEC rīkojumu par pārbaudes darbu norisi, lieku satraukumu mazināšanai tajā tomēr vajadzētu būt sīkākam skaidrojumam tiem gadījumiem, kad kādam gadās pēkšņi saslimt, domā nepatīkamajā situācijā nonākusī Dobeles pedagoģe.

Uz augšu