Saeima skatīs likumprojektu par Lielbritānijas pilsoņu tiesībām Latvijā pēc "Brexit"

Brexit

FOTO: Reuters/AFP/AP/EPA/Scanpix

​Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās likumprojektu par tiesiskā regulējuma piemērošanu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) gadījumā, kurā paredzētas Lielbritānijas pilsoņu tiesības Latvijā pēc šīs valsts izstāšanās no ES jeb "Brexit"

Atbilstoši Apvienotās Karalistes organizētā referenduma rezultātiem 2016.gadā, šā gada 30.martā plānota Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, par ko gan vēl ir ļoti liela neskaidrība.

ES līmenī ir sagatavots līguma par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES projekts, paredzot noteiktu tiesību kopumu šobrīd ES teritorijā dzīvojošajiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Izstāšanās līgums paredz noteikt pārejas periodu līdz 2020.gada 31.decembrim, dodot iespēju Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem reģistrēties un saglabāt tiesības, kādas bija spēkā, Apvienotajai Karalistei esot vienai no ES dalībvalstīm. Pašlaik Izstāšanās līgums nav stājies spēkā.

Saeima aicināja Ministru kabinetu sagatavot nepieciešamos grozījumus Latvijas tiesību aktos, lai pielāgotos pārmaiņām, kas gaidāmas pēc "Brexit". Tiesību aktos nepieciešams noteikt pārejas periodu uzturēšanās tiesību pārreģistrācijai līdz 2020.gada 31.decembrim arī tad, ja Apvienotā Karaliste izstājas no ES bez vienošanās.

Lai noteiktu tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, Tieslietu ministrija izstrādāja vienotu likumprojektu par tiesiskā regulējuma piemērošanu Lielbritānijas izstāšanās no ES gadījumā.

Likumprojektā ir paredzētas Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības pēc "Brexit" uzturēties Latvijā, tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, tiesības uz piemaksu pie valsts pensijas, kā arī tiesības uz pabalstiem sakarā ar valsts pensijas saņēmēja nāvi.

Likumprojektā arī paredzētas Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības uz atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bezdarbnieka pabalstu un uz slimības pabalstu.

Tāpat likumprojektā paredzētas Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, tiesības uz bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu, tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, kā arī tiesības studēt augstskolā un koledžā un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā šā gada 30.martā.

Saeima šodien izskatīšanai komisijās nodeva arī saistītos grozījumus Dokumentu legalizācijas likumā, Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā.

Uz augšu