Laikraksts: arvien biežāk tiek pārsūdzēti NVD lēmumi atlīdzības piešķiršanai par veselībai nodarīto kaitējumu

Uz augšu