Arī Ilūkstes novadā rīkos iedzīvotāju aptauju par pašvaldību reformu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce FOTO: Edijs Pālens/LETA

Arī Ilūkstes novada pašvaldība, līdzīgi kā vairākas citas, rīkos iedzīvotāju aptauju saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu, lēmusi novada dome.

Ilūkstes novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 2003.gadā. Domē uzskata, ka pašvaldība patstāvīgi un pilnvērtīgi nodrošina visas likumos noteiktās autonomās funkcijas, iedzīvotājiem tiek nodrošināti kvalitatīvi un izmaksu ziņā efektīvi pakalpojumi, pašvaldība pilnībā atbild par savas teritorijas pārvaldīšanu. Turklāt tiek uzsvērts, ka pašvaldība katru gadu veido uz attīstību vērstu budžetu un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībā un atjaunošanā, pašvaldība nepārtraukti veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Dome lēmusi, ka pašvaldību reforma ir nozīmīgs jautājums, un šādu jautājumu risināšanā, jāiesaista iedzīvotāji, tāpēc esot nepieciešams veikt iedzīvotāju aptauju. Turklāt dome uzskata par nepieļaujamu, ka iedzīvotāju viedoklim tiek piešķirts tikai informatīvs raksturs.

"Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība ir nonākusi pie stingras pārliecības, ka ir būtiski noskaidrot Ilūkstes novada iedzīvotāju viedokli par novada kā administratīvi teritoriālas vienības turpmāko attīstību. Ilūkstes novadam kultūrvēsturiskā identitāte vienmēr bijusi rodama Sēlijas novadā, vēsturiski Sēlijas novada pašvaldības bija vienotas vienā Ilūkstes apriņķī," savu lēmumu pamatoja deputāti.

Paredzēts, ka aptauja norisināsies pašvaldības iestādēs no 13.jūnija līdz 15.jūnijam. Aptaujas nolikumu pašvaldība vēl tikai gatavojas izstrādāt.

Kā ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apturējusi Ikšķiles novada pašvaldības lēmumu, kas paredz rīkot iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viedokli par iespējamo novada pievienošanu citai administratīvai teritorijai.

Pēc VARAM paustā, Ikšķiles domes lēmums par aptaujas organizēšanu nepārprotami pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību pilnvaras, jo saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", vietvara var organizēt, piemēram, publisko apspriešanu, bet tikai par pašas pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.

"Ne šis likums, ne arī citi normatīvie akti neparedz domei tiesības rīkot aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā un saistoša lēmuma pieņemšanā. Arī uzdotais jautājums "Vai Jūs esat par Ikšķiles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju" rada maldinošu iespaidu, ka iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par administratīvi teritoriālo reformu," pauž VARAM, norādot, ka Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus.

Ministrija arī atgādina, ka Satversmes tiesa jau 2009.gadā ir atzinusi, ka administratīvi teritoriālā reforma atzīstama par svarīgu un nozīmīgu valsts un sabiedrības dzīves jautājumu, kas ir jāizlemj pašam likumdevējam, proti, Saeimai.

Par aptauju rīkošanu paziņojušas arī Jelgavas, Ozolnieku, Rugāju novadu pašvaldības.

Uz augšu
Back