Datu valsts inspekcija piemērojusi sankcijas par 31 datu aizsardzības regulas pārkāpumu

FOTO: AP/Scanpix

Šī gada 25.maijā apritēja gads, kopš Latvijā tika ieviesta Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), un tā laikā Datu valsts inspekcija (DVI) piemēroja 31 sankcijas, lai gan kopumā tika konstatēti 333 pārkāpumi, aģentūra LETA uzzināja DVI.

Inspekcijā arī norādīja, ka 107 gadījumos tika izmantots princips "konsultē vispirms".

DVI norādīja, ka tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2019.gada sākumā veiktā aptauja liecināja, ka vairāk nekā pusei jeb 65,6% organizāciju vadītājiem ir izpratne, ka uz viņiem attiecas VDAR, taču jāņem vērā arī tas, ka 25,6% uzskata, ka VDAR uz viņiem neattiecas un salīdzinoši lielai daļai aptaujāto, proti, 8,8%, ir grūti izprast regulu.

Inspekcijā skaidroja, ka DVI savā darbībā ievēro principu "Konsultē vispirms", proti, primāri konsultē klientus un sniedz tiem atbalstu. "DVI uzskata, ka ir svarīgi būt uzticamam klientu palīgam un partnerim, īstenojot VDAR noteiktās prasības attiecībā uz tiesisku personas datu apstrādi un aizsardzību un veidojot tādu vidi, lai cilvēks spēj kontrolēt savu datu apstrādi un efektīvi īstenot savas tiesības," atzina DVI direktore Daiga Avdejanova.

DVI piebilda, ka citās Eiropas Savienības (ES) valstīs personas datu uzraudzības iestādes jau piemērojušas lielus sodus par neatbilstošu personu datu apstrādi. Viens no jaunākajiem gadījumiem noticis maija vidū, kad Lietuvas uzraugošā institūcija par personas datu drošības pārkāpumiem piesprieda administratīvo sodu 61 500 eiro apmērā kādai no elektronisko maksājumu iestādēm.

Skatoties nākotnē, Avdejanova atzīmēja, ka svarīgākie izaicinājumi otrajam VDAR gadam ir vienotas izpratnes veidošana par VDAR normām, personas datu drošība digitālajā vidē, sabiedrības, īpaši jauniešu, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu informēšana, DVI kapacitātes stiprināšana atbilstoši Latvijas un ES regulējumam. "Latvijai ir nepieciešama spēcīga datu aizsardzības sistēma un atbildīgā institūcija, lai cilvēku dati būtu drošībā un nepieļautu sankcijas pret valsti," uzsvēra direktore.

Uz augšu