Par Ērgļu novadam piederoša batuta nodedzināšanu piespriež nosacītu brīvības atņemšanu

Uz augšu