Lietuvas izraudzītais GIPL būvnieks varot radīt riskus nacionālajai drošībai

Uz augšu