Pārtraukta Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta sagatavošana

Talsi

FOTO: Lita Krone/LETA

Talsu novada dome nolēmusi pārtraukt Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta sagatavošanu atkārtotai iesniegšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), informēja Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

Pašlaik tirgus pārbūves projekta izstrādē pašvaldība ieguldījusi aptuveni 110 000 eiro.

Lai projekta sarežģīto gaitu neatstātu bez ievērības, Talsu novada domes deputāti nolēma uzdot domes priekšsēdētājam Dainim Karolam (LZS) izdot rīkojumu, lai tiktu organizēta izvērtēšana par iespējamajiem pārkāpumiem un zaudējumiem projekta "Talsu tirgus pārbūve" realizācijas gaitā. Noteikts, ka līdz 30.septembrim domei ir jāsniedz juridisks atzinums par izvērtējumā konstatēto un iespējamo tālāko rīcību.

2016.gadā Talsu novada pašvaldība uzsāka Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta gatavošanu. Pēc trīs gadu ilga darba procesa, strīdīgām diskusijām un mainītas koncepcijas objekta būvprojekts vēl nebija līdz galam pabeigts.

Projekta pieteikums par Talsu pilsētas tirgus pārbūvi, kas ietvēra integrētu ražošanas objekta izveidi, tika iesniegts 2017.gada septembrī. Projektā bija plānots pārbūvēt Talsu pilsētas tirgu, izbūvējot tirgus paviljonu, saglabājot to esošajā izmērā, un ražošanas telpas, kur attīstītu vieglās rūpniecības ražošanu, kā arī stāvlaukumu pie ēkas. Projektā bija paredzēts izveidot jaunas darba vietas un piesaistīt uzņēmumu privātās investīcijas 855 324 eiro apjomā.

Saskaņā ar iesniegto projekta pieteikumu Talsu pilsētas tirgus pārbūvei plānotais kopējais finansējums ir 2 321 112 eiro, no tā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) plānotais finansējums ir 1 347 059 eiro apmērā, sacīja Fedko.

Līdz šim Talsu novada pašvaldība nav tikusi pie projekta realizācijas, jo iekavēta būvprojekta izstrāde. 2017.gadā tika lauzts līgums ar projektētājiem SIA "Campaign", kas neievēroja noteiktos termiņus, tad tika mainīta tirgus koncepcija, lai palielinātu attiecināmo izmaksu apjomu, un piesaistīts jauns projektētājs - SIA "Alberta projekti". Arī tas neizstrādāja būvprojektu pilnā sastāvā, jo tika pieprasīts papildu finansējums, ko pašvaldība nebija gatava piešķirt. Tika lauzts līgums un izsludināts jauns iepirkuma konkurss par tirgus pārbūves projekta izstrādi pilnā sastāvā, kur uzvarēja SIA "Joe". 

Pirms tam - šī gada martā - CFLA tika nosūtīta Talsu novada pašvaldības vēstule, kurā atsaukts iesniegtais projekta iesniegums un norādīts nākamā iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš - novembris. Tagad deputātu vairākums ir nolēmis, ka Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta sagatavošana ir jāpārtrauc un atkārtoti nav jāiesniedz.

"Talsu tirgus pārbūves projekta sagatavošanas laikā ir mainījušies projektu finansēšanas nosacījumi. Tas ietekmēs mūsu iespējas projekta līdzfinansēšanā: pastāv iespēja, ka aizņēmumu Valsts kasē varēs saņemt tikai par attiecināmo izmaksu daļu, kas nenodrošinātu projekta rezultātu sasniegšanu," lēmumu pamatoja Karols. 

Būtisks apdraudējums sekmīgai projekta īstenošanai ir arī iespējamie tiesvedību draudi: sākotnējais projektētājs SIA "Campaign" pastāv uz savām autortiesībām un apšauba tālākā būvprojekta, kas balstās uz uzņēmuma izstrādātā apjoma, izmantošanas likumību.

Objektam paredzētais ERAF finansējums teorētiski vēl ir apgūstams, ja Talsu novada pašvaldība var iesniegt līdzvērtīgu projektu ideju. Patlaban tiek plānots pieejamo finansējumu ieguldīt ielu sakārtošanā, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

"Saprotot mūsu budžeta ierobežotās iespējas un apgrūtinātos attīstības projektu nosacījumus, apzināmies, ka nevaram riskēt. Līdz šim iesāktā projekta gaita ir bijusi ļoti smagnēja, plānotie darbi raisījuši plašas domstarpības lēmējvaras vidū, ir bijis grūti vienoties par turpmāko rīcību, ļoti būtisks apsvērums ir arī nepieciešamais līdzfinansējums: ja neizdodas piesaistīt aizņēmumu pilnā apmērā, tad par budžeta līdzekļiem šo projektu realizēt nevarēsim. Tā riskēt pašlaik nevēlamies," paskaidroja Karols, norādot, ka šī brīža prioritāte ir investīciju ieguldīšana izglītības infrastruktūras projektos.

Uz augšu