Darba likumu papildina ar administratīvo pārkāpumu regulējumu

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Saeima šodien trešajā jeb galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Darba likumā, to papildinot ar administratīvo atbildību darba tiesisko attiecību jomā.

Grozījumi veikti, ņemot vērā nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu.

Likums papildināts ar jaunu daļu, un likums turpmāk noteiks arī administratīvos pārkāpumus darba tiesisko attiecību jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.

Likumā turpmāk paredzēts, par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no 14 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 720 naudas soda vienībām. Savukārt par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no 86 līdz 114 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 170 līdz 1420 naudas soda vienībām.

Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu turpmāk piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 140 naudas soda vienībām. Vēl par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu darba tiesisko attiecību jomā turpmāk piemēros brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no 28 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 140 naudas soda vienībām.

Vienlaikus likums noteiks, ka par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu,

izņemot atsevišķus šajā likumā noteiktos gadījumus, paredzēts piemērot brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no septiņām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 14 līdz 220 naudas soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma paredzētajiem pārkāpumiem veic Valsts darba inspekcija.

Grozījumi likumā stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Uz augšu