Eiropas Parlaments prasa papildu miljardus klimata aizsardzībai

FOTO: AFP/SCANPIX

Eiropas Parlaments (EP) prasa nākamā gada Eiropas Savienības budžetā klimata aizsardzībai novirzīt papildu vismaz divus miljardus eiro, aģentūru LETA informēja EP preses dienestā.

Šodien EP pieņēma savu nostāju par nākamā gada ES budžetu, uzsverot, ka tam jākļūst par stabilu izejas punktu nākamās paaudzes Eiropas Savienības programmām. 

Tostarp EP prasa papildināt Eiropas Komisijas (EK) ierosināto budžetu, paredzot divu miljardu eiro novirzīšanu klimata aizsardzībai. EK ierosinājums šobrīd paredz cīņai pret klimata pārmaiņām atvēlēt 21% no 2020.gada budžeta līdzekļiem.

EP deputāti rezolūcijā, ko pieņēma ar 529 balsīm par, 130 pret un 43 atturoties, uzsver, ka 2020.gada budžets ir "Savienības pēdējā iespēja pietuvoties šim periodam noteikto politisko saistību izpildei, tostarp virzībā uz Eiropas Savienības klimata mērķa sasniegšanu", kā arī norāda, ka 2020.gada budžetam jāpalīdz sagatavoties daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027.gadam īstenošanai.

EP deputāti prasa arī vairāk finansējuma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai un programmai "Erasmus+", kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, digitalizācijai, migrācijai un ārpolitikai, tostarp arī attīstības un humānajai palīdzībai.

EP pieprasītais 2020.gada budžets ir gandrīz 171 miljardi eiro maksājumu saistībās - par aptuveni 2,7 miljardiem eiro vairāk nekā rosinājusi EK.

Šis deputātu balsojums aizsāk trīs nedēļu ilgās likumdošanas sarunas ar Eiropas Padomi, lai panāktu abu iestāžu vienošanos un EP varētu laikus pieņemt nākamā gada budžetu - šī gada novembra otrajā plenārsesijā no 25. līdz 28. novembrim.

Ja vienošanās netiks panākta laikus, EK būs jāiesniedz jauns budžets.

Uz augšu