Latvija pievienojas starptautiskam paktam, plānojot veicināt plastmasas piesārņojuma samazināšanu vidē

FOTO: AFP/SCANPIX

Latvijas pārstāvji parakstījuši Eiropas Plastmasas paktu, pievienojoties tām Eiropas valstīm, uzņēmumiem un organizācijām, kas iestājas par paātrinātu pāreju uz vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu ierobežošanu un iepakojuma atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, tādējādi veicinot plastmasas piesārņojuma samazināšanu vidē, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Eiropas Plastmasas pakts ir Francijas, Nīderlandes un Dānijas sākta iniciatīva, kas nu kļuvusi par publisku un privātu sadarbību un apvieno ne tikai vides ministrus no Eiropas Savienības valstīm, bet arī nevalstiskās organizācijas un Eiropas uzņēmumus.

Pakts izstrādāts, lai samazinātu plastmasas atkritumu nonākšanu vidē, noteiktu kopīgus ambiciozus mērķus un, savstarpēji sadarbojoties un daloties pieredzē, atbalstītu inovatīvus risinājums Eiropas līmenī. Plānots, ka tas sniegs ieguldījumu pārejā uz aprites ekonomiku, kā arī palīdzēs sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, it īpaši ierobežojot klimata pārmaiņas, veicinot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu un tamlīdzīgi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) norāda, ka Latvija pievienojas Eiropas plastmasas paktam, lai kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm un organizācijām strādātu pie aktīvākas politikas, kas centrēta tieši uz plastmasas piesārņojuma mazināšanu, tai skaitā mazinot plastmasas izstrādājumu patēriņu un veicinot to pārstrādi. 

"Plastmasas atkritumi ir globāla problēma, kas prasa visaptverošu risinājumu, pirmkārt, jau ikvienam katram pašam atsakoties no paviršas attieksmes pret plastmasas pielietojumu ikdienā," pauž ministrs.

Dokumentā ir noteikti četri mērķi - dizains, atbildīga izmantošana, pārstrādes iespējas un pārstrādāta satura izmantošana. "Pakts piedāvā unikālu platformu ideju apmaiņai, paraugprakses demonstrēšanai un izaicinājumu apspriešanai, kas nepieciešami, lai izveidotu jaunu aprites modeli," uzskata VARAM.

Eiropas Plastmasas paktam ir pievienojušās jau 13 Eiropas Savienības valstis, kā arī dažādas organizācijas un uzņēmumi. Pakta oficiālais atklāšanas pasākums notiks 6.martā, Briselē.

Uz augšu
Back