Olaines novadā ārkārtējā situācijā piemēro ievērojamu NĪN atlaidi

FOTO: Paula Čurkste / LETA

Lai ārkārtējā situācijā sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Olaines novada dome lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņu un piemērot ievērojamus atvieglojumus tiem, kuriem līdz šim atlaižu nebija, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Nataļja Tropkina.

Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums "Par seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", atliekot NĪN samaksas termiņu, nosakot, ka Olaines novadā tas ir 15.novembris. 

Tāpat saskaņā ar pieņemto lēmumu 2020.gadā tiks piemēroti NĪN atvieglojumi par nekustamajiem īpašumiem visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām atvieglojumus neparedzēja spēkā esošie saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā". Fiziskajām personām piemērots atvieglojumus par dzīvojamo māju vai dzīvokli un zemi zem tiem 50% vai 25% apmērā atkarībā no tā, vai uz 1.maiju NĪN maksātājam ir vai nav deklarēta dzīvesvieta šajā objektā. Savukārt juridiskajām personām tiks piešķirti atvieglojumi gan par ēkām, gan par zemi 50% apmērā. Šis atbalsts juridiskajām personām neattiecas uz kredītiestāžu un to īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas sabiedrībām.

Piešķirtie NĪN atvieglojumi tiks piemēroti automātiski - bez nodokļa maksātāja iesnieguma. Ja fiziska vai juridiska persona šogad jau ir veikusi NĪN samaksu, tad NĪN pārmaksa, kura veidojas pēc atvieglojumu piešķiršanas, tiks novirzīta nākamā perioda NĪN segšanai vai atmaksāšanai atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajai kārtībai.

"Tas, vai šajā ārkārtas situācijā mums visiem izdosies vieglāk vai grūtāk "uzvarēt" slimību Covid-19, ir atkarīgs no katra cilvēka - viņa atbildīgas rīcības -, bet Olaines novada dome saprot, ka katram šajā situācijā ir jādara iespējamais, lai mazinātu krīzes sekas, tāpēc ceram, ka ar šo lēmumu varam kaut nedaudz palīdzēt pārvarēt ar šo slimību saistītas grūtības gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem," komentēja novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs (LSDSP).

Papildus piešķirtajiem NĪN atvieglojumiem uzņēmējdarbības atbalstam dome ir uzdevusi pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām AS "Olaines ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti" 2020.gadā samazināt nomas maksu līdz 100% krīzes skarto nozaru komersantiem.

LETA jau vēstīja, ka saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt NĪN apmaksas termiņu.

Likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" paredz, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada laikā.

Uz augšu