Novērots iepriekš nekad neredzēts fenomens - gaismas plūsmas sazarošanās

Uz augšu