C, 21.09.2023.

Vērtēs rosinājumu vienkāršot PVN piemērošanas noteikumus e-komercijā

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments
Foto: Pixabay

Saeima šodien izskatīšanai parlamenta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā nodevusi grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas paredz no nākamā gada 1.janvāra piemērot vienkāršotus PVN noteikumus e-komercijas jomā.

Grozījumu mērķis ir noteikt PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā, nodrošinot godīgas konkurences vidi Eiropas Savienības (ES) līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts, paplašinot spēkā esošo īpašu PVN režīmu piemērošanas tvērumu un ieviešot jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.

Lai aizsargātu dalībvalstu ieņēmumus un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību ES, un trešo valstu un trešo teritoriju uzņēmējiem, kā arī samazinātu administratīvu slogu, ES Padome 2017.gada 5.decembrī pieņēma direktīvu 2017/2455, atsevišķām normām stājoties spēkā 2019.gada 1.janvārī, bet normām, ar kurām tiek radīts jauns PVN regulējums preču tālpārdošanas darījumiem, būtu jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Šobrīd uzņēmumi PVN maksāšanas nolūkam var reģistrēties tikai vienā dalībvalstī, ja tie sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus un ir izvēlējušies izmantot īpašu PVN režīmu - mini vienas pieturas shēmu ("Mini One Stop Shop" - MOSS).

No 2021.gada 1.janvāra plānots paplašināt esošo MOSS piemērošanas tvērumu - ārpussavienības režīmu attiecināt uz jebkādiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātājs, kurš neveic saimniecisko darbību ES, personām, kuras nav PVN maksātājas, un savienības režīmu attiecināt uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu ES teritorijā.

Tāpat tiks ieviests jauns īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai ("Import One Stop Shop" - IOSS), to attiecinot uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro.

Ņemot vērā importa režīma ieviešanu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai un PVN atbrīvojuma atcelšanu mazās vērtības preču sūtījumiem, plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitai (pasta operatori, kurjerpasti), ļaujot deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām kopsummā par mēnesi, ja PVN par šiem preču sūtījumiem netiek deklarēts saskaņā ar IOSS.

Līdz ar to e-komercijas jomā no 2021.gada 1.janvāra PVN piemērošanas nolūkā pastāvēs četri īpaši režīmi. Neskatoties uz to, ka šo režīmu izmantošana ir brīvprātīga, lai tos izmantotu, ir jāievēro speciāli nosacījumi.

Viens no režīmiem būs ārpussavienības režīms jeb īpašs režīms pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību ES. No 2021.gada 1.janvāra PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš tiks pagarināts no 20 dienām līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. Attiecīgi tiks pagarināts PVN samaksas termiņš valsts budžetā līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam.

Savukārt PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība netiks mainīta - arī turpmāk deklarācija ir iesniedzama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kā arī iesniedzama, ja pakalpojumi nav sniegti.

Otrs režīms būs savienības režīms jeb īpašs režīms preču tālpārdošanai ES, preču piegādēm, kas veiktas ar šādas piegādes veicinošas elektroniskas saskarnes palīdzību, un pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī. 

No 2021.gada savienības režīma tvērums tiks paplašināts uz jebkādām ES piegādātām precēm, ko veic PVN maksātāji, kas veic preču tālpārdošanu ES, un jebkādiem ES sniegtiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kas veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī, un kuri sniedz pakalpojumus personām, kuras nav PVN maksātājas.

Tā kā praksē PVN maksātāji, kas neveic saimniecisko darbību ES un kuri izmanto elektronisku saskarni, piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu, lai pārdotu preces, bieži vien tur preču krājumus dažādās dalībvalstīs un pasūtījumu izpilde notiek, izmantojot noliktavas, šādiem PVN maksātājiem PVN deklarēšanas un maksāšanas nolūkā obligāti būs jāreģistrējas visās šajās dalībvalstīs. 

Lai mazinātu administratīvo slogu, no 2021.gada 1.janvāra savienības režīmu varēs piemērot arī iekšzemes piegādēm, ko veic PVN maksātāji, kuri, izmantojot elektroniskas saskarnes, piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu.

Lai sasniegtu mērķi iekasēt PVN no e-komercijas sūtījumiem un samazinātu administratīvu slogu preču piegādātājiem, preču saņēmējiem un VID no 2021.gada 1.janvāra preču nosūtīšanas vai transportēšanas veicināšana, izmantojot elektronisku saskarni (piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu), tiks pielīdzināta preču piegādei par atlīdzību.

Tādējādi PVN maksātājs, kurš ar elektroniskas saskarnes starpniecību veicina no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu, ja preču, izņemot akcīzes preču, sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro, vai tāda PVN maksātāja, kurš neveic saimniecisku darbību ES, īstenotu preču piegādi personām, kuras nav PVN maksātājas, tiek iesaistīts PVN iekasēšanā par precēm, kuras iegādātas tiešsaitē, uzskatot, ka tas pats saņem un veic preču piegādi.

Lai neradītu papildu administratīvo slogu PVN maksātājiem, kuri ar elektroniskas saskarnes starpniecību veicina tāda PVN maksātāja, kas neveic saimniecisku darbību ES teritorijā, īstenotu preču piegādi personai, kas nav PVN maksātāja, un lai nebūtu zaudēti ieņēmumi, jo trešo valstu vai trešo teritoriju preču piegādātājs nesamaksā valstij pienākošo PVN summu, no 2021.gada 1.janvāra B2B piegāde no piegādātāja, kas pārdod preces tiešsaistē, elektroniskai saskarnei būs atbrīvota no PVN, paredzot minētajam piegādātājam tiesības atskaitīt priekšnodokli, ko tas samaksājis, pērkot vai importējot piegādātās preces.

Ņemot vērā, ka preču piegādātāji, kas veic preču tālpārdošanu ES teritorijā, no 2021.gada 1.janvāra varēs izmantot savienības režīmu, deklarējot un maksājot PVN par preču tālpārdošanas darījumiem vienā dalībvalstī, no 2021.gada tiks atcelta 35 000 eiro robežvērtība, kuru nepārsniedzot, preču piegādes vietu tālpārdošanas darījumos noteica tajā dalībvalstī, kurā sākas preču transportēšana vai nosūtīšana. 

Tā kā no 2019.gada elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietu var noteikt pēc pakalpojuma sniedzēja dalībvalsts, ja nav pārsniegta 10 000 eiro robežvērtība, no 2021.gada šo robežvērtību plānots piemērot arī preču piegādes vietas noteikšanai tālpārdošanos darījumiem ES teritorijā, tādējādi atbalstot plašu mazu un vidēju uzņēmumu loku e-komercijas jomā.

Lai samazinātu slogu tiem PVN maksātājiem, kuri veic preču tālpārdošanu ES teritorijā un izmanto savienības režīmu, no 2021.gada 1.janvāra tiks atcelta prasība izsniegt rēķinu par preču tālpārdošanas darījumu. Minētais nosacījums tiks piemērojams arī tad, ja preces nosūta vai transportē preču piegādātāja interesēs, tostarp, ja preču piegādātājs netieši piedalās preču nosūtīšanā vai transportēšanā.

Līdzīgi kā ārpussavienības režīmam, PVN maksātājiem, kuri izmanto savienības režīmu, no 2021.gada 1.janvāra tiks pagarināts PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš no 20 dienām līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam, attiecīgi pagarinot arī PVN samaksas termiņu valsts budžetā.

Trešais režīms būs importa režīms jeb īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Balstoties uz tādiem pašiem principiem, pēc kādiem 2015.gadā tika ieviests ārpussavienības režīms un savienības režīms, no 2021.gada 1.janvāra PVN piemērošanas nolūkā tiks ieviests jauns importa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai (IOSS). 

Importa režīma darbības joma būs ierobežota, attiecinot tikai uz tādu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai, ja preču, izņemot akcīzes preču, sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro. Pārsniedzot minēto preču sūtījuma robežvērtību, preču sūtījumam importēšanas brīdī būs nepieciešams noformēt standarta muitas deklarāciju.

Lai izvairītos no konkurences izkropļojumiem starp uzņēmējiem, kas saimniecisku darbību veic ES teritorijā, un trešo valstu vai trešo teritoriju uzņēmējiem, kas veic preču tālpārdošanas darījumus, no 2021.gada 1.janvāra tiks atcelts PVN atbrīvojums mazas vērtības preču sūtījumiem.

No 2021.gada 1.janvāra importa režīmu IOSS varēs izmantot PVN maksātājs, kas veic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu. Minētais PVN maksātājs pēc saviem ieskatiem varēs iecelt starpnieku, kas būs atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā un saistību izpildi importa režīma nolūkā tā vārdā un interesēs.

Tāpat importa režīmu varēs izmantot PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu. Minētājam PVN maksātājam importa režīma izmantošanai būs nepieciešams iecelt starpnieku. Vienlaicīgi varēs iecelt tikai vienu starpnieku. Starpnieku nebūs nepieciešams iecelt, ja PVN maksātājs veic saimniecisko darbību tādā valstī, ar kuru ES ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu.

Līdzīgi kā ārpussavienības režīmam un savienības režīmam, PVN deklarācija par preču tālpārdošanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar importa režīmu IOSS, būs jāiesniedz līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. PVN deklarācija būs iesniedzama, izmantojot VID EDS.

Ceturtais režīms būs importa režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, jeb īpašs PVN režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījuma deklarēšanai un samaksai.

Pēc strauja e-komercijas uzplaukuma un no tā izrietošā importētu preču sūtījumu skaita pieauguma, no 2021.gada 1.janvāra plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitas iestādei (pasta operatori, kurjerpasti), ieviešot īpašu režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, un ļaujot samaksāt iekasēto PVN par no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumu kā kopsummu reizi mēnesī.

Līdzīgi kā IOSS, īpaša režīma PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, darbības joma ir ierobežota, attiecinot to uz tādu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču, izņemot akcīzes preču, sūtījumu, kura patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro. Īpašo režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, varēs izmantot, ja netiks izmantots IOSS un preču nosūtīšana vai transportēšana beigsies importa dalībvalstī.

Īpašs režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitai, nemainīs esošās muitas procedūras. 

Regulējums paredz vienkāršošanas procedūras PVN jomā, nosakot, kā par no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumu ir deklarējams un maksājams PVN. Līdz ar to PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitai, attiecībā uz no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījuma muitošanu nekas nemainās, un preču sūtījums ir atmuitojams pašreizējā muitas normatīvos noteiktajā kārtībā.

Lai mazinātu administratīvo slogu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, pārbaudot preču sūtījuma saņēmēja aprēķinātās PVN likmes atbilstību faktiski piemērojamai PVN likmei, tiks noteikts, ka preču sūtījumam, īpašā režīma PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, ietvaros būs piemērojama PVN standartlikme.

No trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumam varēs piemērot PVN samazinātu likmi, ja importētās preces (piemēram, grāmatas) atbildīs Pievienotās vērtības nodokļa likumā ietvertajām preču kategorijām, kurām piemēro PVN samazinātās likmes, un preču sūtījuma saņēmējs noformēs muitas deklarāciju. Šajā gadījumā preču sūtījuma saņēmējs varēs izmantot pašreizējo kārtību un pats veikt preču sūtījuma atmuitošanu VID EDS, elektroniski aizpildot un iesniedzot importa muitas deklarāciju un veicot aprēķinātā PVN samaksu tiešsaistē.

Ja PVN maksātājs, kurš izmanto ārpussavienības režīmu, savienības režīmu vai importa režīmu, divus gadus nevienā patēriņa dalībvalstī nebūs piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus, kuriem piemērojams izvēlētais režīms, tiks uzskatīts, ka tas ir pārtraucis darbības, kurām piemēro īpašu PVN režīmu. Tomēr, ņemot vērā, ka īpaša PVN režīma izvēle ir brīvprātīga, iepriekš veiktā darbību pārtraukšana turpmāk neliegs PVN maksātājam piemērot kādu no īpašiem PVN režīmiem, ja tas atsāks darbības, uz kurām attiecas jebkurš no minētajiem īpašiem PVN režīmiem.

Tādējādi no 2021.gada Pievienotās vērtības nodokļa likumā būs iekļauts visaptverošs regulējums konkrētā režīma piemērošanai - personu loks, kuras var reģistrēties konkrētā režīma izmantošanai, reģistrācijas procedūra un termiņi, iesniegumā norādāmā informācija, izslēgšanas iemesli, PVN maksātāja pienākumi režīma piemērošanas nolūkā, PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība un nodokļa samaksas termiņš, kā arī deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā PVN maksātājs, kas ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā konkrētā režīma izmantošanai, sagatavo un aizpilda PVN deklarāciju, un deklarācijā norādāmo informāciju.

Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu