Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fonds "Altum kapitāla fonds"

FOTO: Pixabay

Piektdien, 31.jūlijā, reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fonds "Altum kapitāla fonds", teikts "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Pēc "Firmas.lv" informācijas, komandītsabiedrības dalībnieki ir "Altum" un "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība".

Ministru kabinets 14.jūlijā apstiprināja noteikumus par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība", kas nosaka kārtību alternatīvo ieguldījumu fonda izveidošanai Covid-19 krīzes ietekmēto lielo uzņēmumu atbalstam.

Fonds tiek veidots ar mērķi atbalstīt labi pārvaldītus, perspektīvus uzņēmumus, kas nonākuši pagaidu grūtībās vīrusa Covid-19 izraisītās krīzes ietekmē,

kā arī lielos uzņēmumus, kuri vīrusa ietekmē ir gatavi pielāgot līdzšinējo darbību, mainot biznesa modeli, pielāgojot produktu izstrādi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izejot jaunos eksporta tirgos. Fonda pārvaldnieks būs "Altum".

Fonda kopējais apmērs būs 100 miljoni eiro, tā līdzekļus veidos publiskais un privātais finansējums vienādās daļās - 50 miljoni eiro būs publiskais finansējums un 50 miljoni eiro tika piesaistīti no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldniekiem. Publiskā finansējuma apmērs nepārsniegs 50% no kopējā fonda kapitāla. 

Alternatīvo ieguldījumu fonds veiks ieguldījumus uzņēmumu kapitālā, kvazi-kapitāla ieguldījumus un ieguldījumus korporatīvajās obligācijās līdz 10 miljoniem eiro.

Atbalstu plānots sniegt kopumā 20 līdz 30 lielajiem uzņēmumiem.

Fonds darbosies uz komerciāliem principiem. Veicot ieguldījumus uzņēmumos, fonda pārvaldnieks vērtēs uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju un redzējumu, kā tiks pārvarēta vīrusa radītā ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Fonda pārvaldnieks arī veiks novērtējumu par katra ieguldījuma skaidru un reālu izejas stratēģiju pēc investīcijas perioda, kas būs orientējoši četri līdz pieci gadi. Fonda ieguldījumi nav paredzēti uzņēmumiem, kuri ir nonākuši finanšu grūtībās pirms 2019.gada 31.decembra.

Fonda investīcijas būs mērķētas uz ekonomiski dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem komersantiem, vienlaikus tādiem, kas darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību, nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā, nodarbojas ar inovācijām un/vai ražo inovatīvus produktus, sistēmiski nozīmīgs uzņēmums noteiktā nozarē u.c.

Eiropas Komisija 6.jūlijā apstiprināja Latvijas ieceri veidot fondu. 

Uz augšu
Back