Konceptuāli atbalsta maksimālā vecuma paaugstināšanu dienestam Zemessardzē līdz 60 gadiem

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes 26.gadadienas un brigādes štāba jaunā izvietojuma nekustamajā īpašumā "Linezers" atklāšanas svinīgā ceremonija.

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Saeima šodien konceptuāli atbalstīja Aizsardzības ministrijas sagatavoto likuma grozījumu projektu, kas paredz līdz 60 gadiem paaugstināt maksimālo vecumu dienestam Zemessardzē.

Zemessardzes likumā norādīts, ka Zemessardzē uz brīvprātības pamata uzņem Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Tāpat šajā likumā noteikts, ka maksimālais vecums dienestam Zemessardzē ir 55 gadi. Vienlaikus likums nosaka, ka līgumu par dienestu Zemessardzē slēdz uz pieciem gadiem, ievērojot dienestam Zemessardzē noteikto maksimālo vecumu. Tā rezultātā veidojas situācija, kurā

faktiski dienestam Zemessardzē var uzņemt Latvijas pilsoņus līdz 50 gadu vecumam.

3

Ņemot vērā minēto, grozījumi paredz paaugstināt zemessargam noteikto maksimālo vecumu dienestam Zemessardzē līdz 60 gadiem.

Plānots, ka arī turpmāk atsevišķos gadījumos, ņemot vērā valsts aizsardzības vajadzības, Zemessardzes komandieris zemessargam, kurš sasniedzis dienestam Zemessardzē noteikto maksimālo vecumu, kas turpmāk būs 60 gadi, un kurš atbildīs likumā noteiktajām prasībām,

varēs pagarināt dienestu Zemessardzē uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, proti, līdz 65 gadiem.

3

Šis grozījums vienlaikus ļaus ilgāk dienēt Zemessardzē no profesionālā dienesta atvaļinātiem karavīriem, ilgāk saglabājot dienestā apmācītus kvalificētus speciālistus un nodrošinot augsti kvalificētu zināšanu un iemaņu pēctecību.

Grozījumi arī paredz iespēju izbeigt līgumu par dienestu Zemessardzē pēc Zemessardzes iniciatīvas gadījumā, ja amatu pilda vienības vajadzībām neatbilstošs zemessargs ar negatīvu dienesta gaitas raksturojumu. Šis regulējums gan neizslēdz iespēju piedāvāt zemessargam citu, viņa spējām atbilstošāku amatu, ja tāds ir.

Patlaban likums neparedz iespēju izmaksāt kompensāciju gadījumā, ja zemessargs iesaistīts Zemessardzes uzdevumu izpildē vairāk par 30 dienām gadā, pildot NBS komandiera noteiktos uzdevumus. Lai paredzētu iespēju izmaksāt kompensāciju arī šādos gadījumos,

grozījumi paredz piešķirt tiesības Zemessardzes komandierim lemt par kompensāciju izmaksu atsevišķu uzdevumu izpildes gadījumos.

3

Zemessardzes komandiera kompetencē ir lemt par Zemessardzei piešķirto finanšu resursu likumīgu un lietderīgu izmantošanu, tajā skaitā par kompensācijas piešķiršanu gadījumos, kad zemessargs iesaistīts dienesta uzdevumu izpildē vairāk par 30 dienām gadā.

Uz augšu
Back