ST ierosina lietu par Ilūkstes novada pievienošanu Augšdaugavas novadam

Ilūkstes strūklaka FOTO: Beāte Tīrmane/Apollo

Satversmes tiesa (ST) ir ierosinājusi lietu par Ilūkstes novada pievienošanu Augšdaugavas novadam administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, aģentūru LETA informēja tiesā.

Lieta ierosināta pēc Ilūkstes novada domes pieteikuma. Saeima 2020.gada 10.jūnijā pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības", kura apakšpunkti paredz, ka Augšdaugavas novadā, citstarp ietilpst Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Subates pilsēta un Šēderes pagasts.

Ilūksnes novada dome lūdz ST pārbaudīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma apakšpunktu atbilstību Satversmes 1. un 101.pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5.pantam.

Ilūkstes novada domes ieskatā, apstrīdētās normas aizskar tās tiesības, jo atbilstoši šīm normām Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Subates pilsēta un Šēderes pagasts ir pievienoti Augšdaugavas novadam, pienācīgi neizvērtējot iespēju saglabāt Ilūkstes novadu kā patstāvīgu pašvaldību vai izveidot jaunu Sēlijas novadu.

Pieņemot apstrīdētās normas, Saeima esot pārkāpusi labas likumdošanas un pašvaldības principu, tāpat neesot ievērojusi subsidiaritātes principu un neesot pienācīgi konsultējusies ar Ilūkstes novada domi un tās iedzīvotājiem. Apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 1. un 101. pantam, Hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam.

ST ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021.gada 1.februārim iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

ST jau ir ierosinātas vairākas līdzīgas lietas. Pirmās ierosinātās lietas sagatavošanas termiņš ir 16.decembris.

ST līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 14 novada domes - Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes.

Tiesa vērtēs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" vairāku apakšpunktu atbilstību Satversmes 1. un 101.pantam, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta 6.daļai un 5.pantam.

Minētie pamatlikuma panti nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Uz augšu
Back