Pretī zaļākai nākotnei – ko darīt jau šodien?

FOTO: EPA/Scanpix

2021. gads uzņēmējdarbībā iesācies ar biznesa modeļu pārskatīšanu un pielāgošanos šodienas apstākļiem, jaunu mērķu izvirzīšanu, kā arī lielāku uzmanības pievēršanu ilgtspējas aktivitāšu ieviešanai vai tās attīstībai uzņēmumā. Vairākas nozares arvien aktīvāk ir izrādījušas savu iniciatīvu un interesi par ilgtspējīgu nākotni. Ko lietas labā var darīt loģistikas joma?

"Balti Logistika" pārdošanas vadītāja Baltijas valstīs Leili Guļijeva norāda, ka Eiropas zaļais kurss (Green Deal), kas ir kā ceļvedis ilgtspējīgai Eiropas Savienības (ES) ekonomikai, daļai uzņēmumu jau ir kļuvis par neatņemamu instrumentu domāšanas maiņā. Iespējams, daļa pasaules sabiedrības līdz šim pat īsti nav aizdomājusies, ka zaļā domāšana ir kas vairāk par pareizu atkritumu šķirošanu vai elektrības patēriņa samazināšanu.

Ilgtspējai ir ļoti plašs vēriens, tomēr tā ir klātesoša arī mazajās ikdienas izvēlēs, tāpēc ir jāveic plaša izpēte, lai saprastu, ar kādiem soļiem dažādas sabiedrības grupas varētu virzīties uz priekšu ceļā uz zaļāku nākotni.

1

Pozitīvi vērtējams fakts, ka vairāku nozaru uzņēmumi ilgtspējas nozīmi jau ir saskatījuši un ir sākuši darbību ar ilgtspēju saistītu aktivitāšu ieviešanā. Kāds uzņēmums uzlabo savu autoparku ar videi draudzīgiem auto, bet cits izstrādā ilgtspējas stratēģiju, lai izpratni par jautājumu veicinātu ne tikai kāda atbildīgā departamenta līmenī, bet visos uzņēmuma darbības posmos.

Kā ilgtspēju veicināt loģistikas nozarē?

Loģistikas nozares ekoloģisko pēdu katru dienu būtiski palielina transporta pakalpojumu patēriņš, lai kravas pārvietotu no punkta A uz punktu B, tāpēc viens no pirmajiem soļiem, dodoties pretim ilgtspējai, ir veikt transporta tīkla analīzi, izvēloties dabai draudzīgāku transportēšanas veidu.

Veicot kravu pārvadājumu pašiem vai, sadarbojoties ar partneri – avio, sauszemes vai jūras pārvadājumu kompāniju, uzmanība jāpievērš CO2 izmešu daudzumam, ko saražo izmantotais transporta līdzeklis. Uzņēmumi pamazām sāk dot priekšroku biogāzei kā degvielas alternatīvai, elektro kravas automobiļiem un citām zaļākajām mūsdienu iespējām.

Īpaši jāizceļ dzelzceļa tīkls, kura radītais siltumnīcas gāzu apjoms, salīdzinot ar parasto autotransportu, ir niecīgs. Eiropas Komisija 2021. gadu ir pasludinājusi par Dzelzceļa gadu, kura laikā ir jāveicina transporta savienojumi tieši šajā tīklā.

1

Ikviens nobraukts kilometrs rada papildu emisijas atmosfērā, tāpēc arī loģistikas nozarē pēdējo desmit gadu laikā vērojams straujš attīstības lēciens. Tas ietver inovācijas, kas, sadarbojoties dažādiem loģistikas ķēdes posmu partneriem, ļāvušas videi draudzīgas iespējas integrēt piegādes ķēdes plānošanā.

Tieši šīs tehnoloģijas un dati ir rīki, kas jāizmanto, jo tie lielu daļu procesu automatizē un optimizē. Tādā veidā kravu plūsmas tiek plānotas un pārvaldītas ilgtspējīgāk – gan samazinot izmaksas, gan palielinot efektivitāti. Tāpat bez pašas transportēšanas loģistikas nozari zaļāku veido arī citi aspekti, kā, piemēram, noliktavu telpu pārdomāta izmantošana un energoefektivitāte un atkārtoti lietojams, dabai draudzīgs transportēšanas iepakojums. Šodienas acīm raugoties, ir skaidrs, ka īsti nav nozīmes tam, kādu kravu pārvadā, bet gan kā tas tiek darīts.

Tikpat lielu nozīmi ir jāpievērš digitalizācijai, kas ir viens no veidiem printētu papīru apjoma samazināšanā un uzņēmumu viena no galvenajām attīstības šķautnēm.

Digitalizācija ir kļuvusi videi draudzīga – arī mēs speram soļus uz priekšu, lai visus materiālus, kurus mēs kādreiz printējām, varam apstrādāt tikai digitāli.

1

Printētiem materiāliem jākļūst par pagātni. Digitalizācija ir palīgs gudru lēmumu pieņemšanā, kas uzlabo piegādes ķēžu efektivitāti un vienlaikus ļauj samazināt ietekmi uz vidi.

Nākotne ir jau rīt

Sapnis par zaļāku nākotni ir daudziem, taču, lai to piepildītu, ikvienam no mums ir jāsāk ar mazumiņu jau tagad. Tieši tāpēc arī loģistikas nozare kā pasaules tirdzniecības attīstības virzītājs maziem soļiem tuvojas klimata neitralitātes mērķa sasniegšanai.

Ņemot vērā industrijas ekoloģisko pēdu, tas šķiet vēl tāls un izaicinošs, taču jau šobrīd pakāpeniski samazinām oglekļa emisijas un patērētās enerģijas daudzumu –– mūsu visu interesēs ir rīkoties.

Loģistikas nozarē ir būtiski uzturēt nepārtrauktu fokusu zaļākas piegādes ķēdes plānošanā. Vairāki uzņēmumi regulāri pārskata, analizē un pilnveido savu transporta tīklu, lai tas arvien vairāk atbilstu ilgtspējīgam biznesa modelim. Pasaulē pazīstami uzņēmumi, par pamatu ņemot ilgtspējas kritērijus, nav kautrējušies samazināt savu piegādātāju skaitu vai nomainīt tos pret citiem – tādiem, kuriem ir izpratne par videi draudzīgu rīcību un kas attiecīgi arī rīkojas.

Daudz kaitīgāk ir atlikt iedziļināšanos vai darbību uz vēlāku laiku – mums jāapzinās, ka nākotne ir jau rīt un labākas rītdienas labā mums ir jārīkojas tagad.

Uz augšu
Back