Valsts iestādēs rosina turpināt attālināto darbu arī pēc pandēmijas un attīstīt kopstrādes telpas

FOTO: Shutterstock

Attālināto darbu valsts iestādēs rosina turpināt arī pēc Covid-19 pandēmijas, teikts Valsts kancelejas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par elastīgā darba organizāciju valsts pārvaldē.

Valsts kancelejā atzina, ka valsts pārvaldes darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā pierādīja, ka valsts pārvaldē nodarbinātie var vienlīdz veiksmīgi strādāt arī attālināti, nodrošinot valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, tostarp klientu apkalpošanu.

"Tādēļ arī turpmāk iestādēm saviem nodarbinātajiem, ja to pieļauj amata pienākumu raksturs, ir jānodrošina iespēja strādāt attālināti. Vienlaikus iestādē jāsaglabā tiesības noteikt darba organizāciju, proti, to, ar kādiem nosacījumiem nodarbinātais var izmantot attālināto darbu vai citus elastīgā darba veidus," pauda Valsts kancelejā.

Tādējādi tiek rosināts, ka katra iestāde var izstrādāt sev atbilstošākos nosacījumus, tos piesaistot gan noteiktām amatu grupām, gan individualizējot atkarībā no konkrētā nodarbinātā darba rezultātu novērtējuma vai ģimenes vai veselības stāvokļa.

Tāpat Valsts kancelejā atzina, ka, attālinātajam darbam kļūstot par ikdienas sastāvdaļu, ir nepieciešams atbilstoši pielāgot nākotnē plānoto tehnikas iegādi, pieeju informācijas sistēmām, kā arī sanāksmju un jo īpaši starpinstitūciju sanāksmju organizēšanu, lai minētie rīki būtu vienlīdz viegli un ērti pieejami gan tiem, kas strādā iestādē, gan tiem, kas ārpus iestādes telpām.

Valsts kanceleja arī rosina valsts pārvaldē attīstīt un izvērst kopstrādes darba telpas un iespēju strādāt iestāžu reģionālajās struktūrvienībās,

14

tādējādi padarot valsts pārvaldi pieejamāku gan tajā nodarbinātajiem, gan sabiedrībai.

Valsts kanceleja arī izstrādājusi "Vadlīnijas elastīga darba nodrošināšanai", kurās ir izskaidrots attālinātā darba jēdziens, skaidroti datu drošības aspekti un elastīgā darba principi. Vadlīnijās arī skaidroti nepilnā, summētā un mainīgā darba laika jēdzieni.

Uz augšu
Back