Cik ilgi drīkst valkāt kleitu pirms tās atgriešanas veikalam?

FOTO: bbernard/Shutterstock

Patērētāji arvien biežāk izmanto iespēju iegādāties preces un pakalpojumus internetā, un likumsakarīgi, ka pieaug gan atteikuma tiesību izmantošanas gadījumu skaits, gan arī ar to saistītu strīdu skaits. Daļa no šiem strīdiem rodas saistībā ar preču lietošanu 14 dienu garajā atteikuma tiesību periodā - gan jautājumā par to, ciktāl patērētājam ir atļauts lietot preci, gan saistībā ar atteikuma tiesību zaudēšanu. Ko par to saka likums, skaidro Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Parasti patērētājs ir tiesīgs izmēģināt preci, bet ne vairāk, kā to būtu atļauts darīt veikalā

Neskaitot dažus izņēmumus (sk. zemāk), likums nepārprotami piešķir patērētājam tiesības izmēģināt preci atteikuma tiesību periodā. Tomēr likums arī uzliek patērētājam atbildību par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis tās rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Tas nozīmē, ka:

  • no vienas puses, tirgotājiem, kuri nodarbojas ar distances tirdzniecību, ir jārēķinās ar to, ka patērētāji izmēģinās saņemtās preces, un ar nepieciešamību veikt darbības atpakaļ saņemto preču sakārtošanai pirms pārdošanas nākamajam patērētājam, piemēram, tīrīšanu un/vai dezinfekciju;
  • no otras puses, jau saņemot preci patērētājam jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāatceras, ka pēc atteikuma tiesību izmantošanas un preces atdošanas atpakaļ tirgotājs šo preci mēģinās pārdot atkal citam patērētājam. Lai nesamazinātu preces vērtību un neradītu tirgotājam nevajadzīgus izdevumus, likums ļauj patērētājam izmantot preci atteikuma tiesību termiņa laikā preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai tiktāl, ciktāl to būtu atļauts darīt parastajā veikalā.

Uzmanību! Preču izmantošana lielākā apjomā, nekā tas būtu atļauts parastajā veikalā, neatņem patērētājam iespēju izmantot atteikuma tiesības, tomēr tas dod tirgotājam tiesības prasīt patērētājam zaudējumu atlīdzību par preces vērtības samazināšanos.

1

Lai izvairītos no zaudējumiem, patērētājiem, kuri pieļauj iespēju izmantot atteikuma tiesības, ieteicams izrādīt pienācīgu rūpību, piemēram:

  • atvērt preces iepakojumu akurāti, lieki to nebojājot;
  • apdomāt, ciktāl preci būtu atļauts izmantot parastajā veikalā, un nepārkāpt šo robežu;
  • pirms preces sūtīšanas atpakaļ pārbaudīt, vai iepakojumā salikti visi piederumi, instrukcijas u.tml., kas bija piegādes brīdī.

Dažos gadījumos patērētājs, atverot iepakojumu, zaudē atteikuma tiesības

Patērētājiem ir jāņem vērā, ka atsevišķos izņēmuma gadījumos preču izmēģināšana novedīs pie atteikuma tiesību zaudēšanas. Tas notiks, ja:

1. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

2. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Teiktais nozīmē, ka patērētājam ir atteikuma tiesības tikai līdz brīdim, kad augstāk minēto preču iepakojums tiek atvērts.

Sakarā ar to, ka praksē tirgotāji nereti piemēro izņēmumu attiecībā uz veselības un higiēnas apsvērumiem nepamatoti, nepieciešams atgādināt, ka atbilstoši Eiropas Savienības tiesas spriedumam šis izņēmums attiecas tikai uz precēm:

  • kuras pēc sava rakstura ir tādas, kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ un
  • kuru iepakojums atbilst mērķim, ņemot vērā veselības aizsardzības un higiēnas apsvērumus.

Ja iegādāta prece ir nekvalitatīva

Nereti rodas arī situācijas, kad patērētājs, izmēģinājis preci un sācis to lietot, vēl atteikuma tiesību periodā konstatē, ka prece ir nekvalitatīva.

Šajā gadījumā patērētājam ir iespēja izvēlēties:

  • izmantot atteikuma tiesības vai
  • izmantot tiesības neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā.

Abiem risinājumiem ir gan savas priekšrocības, gan ari savi trūkumi.

Atteikuma tiesību izmantošana ir nedaudz vienkāršāka, bet patērētājam nāksies segt preces atpakaļsūtīšanas izdevumus un jāuzņemas risks, ka nāksies kompensēt preces vērtības samazināšanos, ja prece tika lietota pārmērīgi (sk. augstāk).

Ja tiek konstatētas preces neatbilstības, patērētājs var prasīt trūkuma novēršanu vai preces apmaiņu pret jaunu bez maksas. Tomēr neatbilstības gadījumā preces nosūtīšana atpakaļ notiek uz tirgotāja rēķina, kā arī patērētājam nevar likt maksāt par preces vērtības samazināšanos.

Tas, kuru iespēju patērētājam būs izdevīgāk izvēlēties, ir atkarīgs no konkrētas lietas apstākļiem, tādēļ neskaidrību gadījumā var konsultēties ar Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālistiem.

Uz augšu
Back