Aptauja: 41% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā pasliktinājusies mentālā veselība

Cilvēki Tukuma tirgū. FOTO: Zane Bitere/LETA

Sniedzot savas mentālās veselības pašvērtējumu, 41% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzīmējuši, ka pēdējo 12 mēnešu laikā tā ir pasliktinājusies, liecina "Benu aptiekas Stresa termometra" veiktā aptauja.

Tostarp 24% iedzīvotāju uzskata, ka viņu mentālā veselība ir nedaudz pasliktinājusies, bet 17% - ka ievērojami pasliktinājusies. Uz mentālās veselības pasliktināšanos biežāk norāda sievietes - tā pasliktinājusies 47% respondenšu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs kopumā ir 35%.

Tāpat aptaujā atklāts, ka 40% cilvēku mentālās veselības stāvoklis nav mainījies, 15% tā ir uzlabojusies, bet vēl 4% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Sievietes arī retāk norādījušas, ka pēdējo 12 mēnešu laikā viņu mentālā veselība ir uzlabojusies. Vīriešu vidū 16% snieguši atbildi, ka viņu mentālā veselība ir uzlabojusies, kamēr starp sievietēm šis rādītājs ir 13%.

Salīdzinot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, atklājas, ka uz pasliktinājušos mentālo veselību biežāk norāda krievvalodīgie respondenti. Krievvalodīgo vidū mentālā veselības kopumā pasliktinājusies 47% aptaujāto, savukārt starp latviešiem šis rādītājs ir 40%. Abās grupās mentālā veselības uzlabojusies 14% respondentu, bet īpašas izmaiņas šajā ziņā nav novērojuši 40% latviešu un 36% krievvalodīgo.

Salīdzinot datus pēc respondentu vecuma, atklājās, ka biežāk uz mentālās veselības pasliktināšanos norāda gados jaunāki cilvēki. Vecumā no 18 līdz 24 gadiem 47% norāda, ka pēdējā gada laikā viņu mentālā veselība kopumā ir pasliktinājusies, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs ir 45%, kamēr retāk uz mentālās veselības pasliktināšanos norāda iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem.

Šī gada martā 44% cilvēku norādīja, ka viņu mentālā veselība pēdējo 12 mēnešu laikā ir pasliktinājusies, 36% norādīja, ka šajā ziņā nekas nav mainījies, 14% iedzīvotāju mentālā labsajūta bija uzlabojusies. Salīdzinot jaunākos rezultātus ar datiem, kas iegūti martā, secināms, ka pašlaik kopumā iedzīvotāji atbildes par mentālās veselības pasliktināšanos sniedz retāk.

Vienlaikus aptaujas veicēji norāda, ka

pašlaik ir pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri savu mentālo veselību vērtē kā ievērojami pasliktinājušos. Martā šādu atbildi sniedza 9%, bet tagad - 17%.

1

Līdzīgi kā jaunākajos datos, arī martā biežāk par mentālās labsajūtas pasliktināšanos atbildes sniedza gados jaunāki respondenti un sievietes.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", aptaujājot 2341 respondentu.

Uz augšu
Back