Iežogoti un drūpoši. Divi vēsturiskie ūdens torņi nonāks sabiedrības rokās

Vēsturiskais Rīgas ūdens tornis Alīses ielā, Āgenskalnā FOTO: Facebook, "Latvia Inside VR"

Rīgas domes Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisija radusi risinājumu Alīses un Gaujas ielas vēsturisko ūdenstorņu saudzīgai pagaidu izmantošanai, ar laiku tos iedzīvinot un padarot pieejamus sabiedrībai.

Alīses ielas ūdenstornim jau ir saņemti vairāk nekā 60 iniciatīvu pieteikumi telpām - mūzikas ierakstu un sintezatoru studijas, koprades telpa jauniešiem un jauniešu organizācijām, apkaimes iniciatīvu telpa, stāstu vakari un audio gids, grāmatnīca, kāpšanas siena, eksperimentālās arheoloģijas nodarbības, mākslas galerijas un mākslas terapijas telpa, teātra mēģinājuma un izrāžu telpa. Savukārt Gaujas ielas torņa izpēte ir iecerēta, sadarbojoties "Free Riga" un Čiekurkalna apkaimes attīstības biedrībai.

Pašvaldības uzņēmums SIA "Rīgas ūdens" pēc komisijas ierosinājuma ir slēdzis sadarbības līgumu ar kustību "Free Riga" par priekšizpētes veikšanu.

"Rīga ir 19. gadsimta industriālā mantojuma Eiropas un pasaules līmeņa lielpilsēta, kuras unikālie majestātiskie mantojuma objekti bieži ir nenovērtēti.

Tie stāv aizslēgti un aiz žogiem, sabiedrība pievērš tiem uzmanību tikai tad, kad tie beidz savu eksistenci jaunbūvju labā vai arī lēni drūp kopā.

Mēs ar kolēģiem bijām noskaņoti situāciju mainīt. Un "Free Riga" nāca tieši laikā," saka komisijas vadītāja Rita Našeniece (JV), kura skaidro, ka darbs ir procesā un vēl paredzēta atgriešanās pie ūdenstorņu pastāvīgo risinājumu atrašanas.

Komisija rosinājusi Alīses un Gaujas ielas ūdenstorņiem izstrādāt ilgtermiņa nomas vai pagaidu lietošanas plānu. Prioritātēs ir pieejamība, atvērtība un mantojuma saglabāšana. Plāna sagatavošana tiktu veikta, ņemot vērā "Free Riga" veikto priekšizpēti.

Savukārt abus Mazās Matīsa ielas torņus varētu nodot atsavināšanā, vienlaikus potenciālajiem investoriem izvirzot materiālā vēsturiskā mantojuma saglabāšanai nepieciešamus nosacījumus un to izpildes termiņus. Iegūtie līdzekļi būtu jāiegulda pašvaldības īpašumā paliekošajos ūdenstorņos.

"Free Riga" priekšizpēte ietvers tehniskā stāvokļa izvērtējumu, kura laikā notiek īpašumam veikto tehniskās apsekošanas atzinumu apkopošana un izvērtēšana, minimālo veicamo remontdarbu noteikšana, ņemot vērā dažādus īpašuma pagaidu lietošanas un aktivizācijas scenārijus.

Tāpat priekšizpētes laikā tiks veikta pagaidu lietošanas aktivizācijas koncepta izstrāde un potenciālo īpašuma aktivizācijas partneru un iniciatīvu apzināšana (potenciālo iniciatīvu un partneru aptauja, vēlams arī atvērto durvju diena īpašuma apskatei), kā arī sociāli ekonomiskā modeļa izveide īpašuma aktivizācijai un attīstīšanai pagaidu lietošanai.

"Rīgas ūdens" rīcībā ir četri unikāli vēsturiski ūdenstorņi. Mazās Matīsa ielas dvīņu ūdenstorņi celti no 1896. līdz 1897. gadam, un tos projektēja inženieri un arhitekti Oto Intce un Rūdolfs Frišs.

Šie ūdenstorņi bija pirmie Rīgas ūdenstorņi un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Čiekurkalnā, Gaujas ielā, un Alīses ielā, Pārdaugavā, atrodas arhitekta Vilhelma Boksalfa projektētie un 1912. gadā celtie ūdenstorņi. Visi torņi ir saglabājuši gan vēsturisko veidolu, gan senās ūdensapgādes iekārtas.

"Mūsdienu ūdensapgādei ūdenstorņi vairs nav nepieciešami un tiem ir jāmeklē jauns lietojums, kas saglabātu to vēsturisko majestātisko veidolu,"

skaidro Rīgas domē.

Līgums ar "Free Riga" noslēgts Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta "Sabiedriska ēku pagaidu lietošana - pilsoniskās līdzdalības stiprināšana, sabiedriskā labuma un NVO sektora iespēju uzlabošana, neizmantoto pašvaldības un valsts ēku revitalizācija" gaitā.

Uz augšu
Back