Plāno piešķirt apbūves tiesības vēja parku būvniecībai valsts mežos uz laiku līdz 70 gadiem

FOTO: Shutterstock

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās komisijas deputāti otrdien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Enerģētikas likumā, paredzot, ka energoapgādes komersantiem apbūves tiesības vēja enerģijas elektrostaciju izbūvei valsts mežos varēs piešķirt uz termiņu, kas nav ilgāks par 70 gadiem.

Komisijas deputāti otrdien skatīja grozījumus Enerģētikas likumā, kas izstrādāti, lai noteiktu regulējumu, kā tiek apliecināts, ka gāzes attiecīgais daudzums ir saražots no atjaunojamajiem energoresursiem.

Cita starpā tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas (EM) iesniegtie grozījumi, kas paredz, ka publiska persona var piešķirt energoapgādes komersantam apbūves tiesības vēja enerģijas elektrostacijas izbūvei attiecīgajai publiskajai personai piederošajās meža zemēs uz termiņu, kas nav ilgāks par 70 gadiem.

EM Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais eksperts Einārs Cilinskis norādīja, ka sākotnēji šo normu bija plānots virzīt kā atsevišķu likumu, bet kontekstā ar "Latvenergo" un "Latvijas valsts mežu" (LVM) kopīgi veidojamajiem vēja parkiem, to nepieciešams virzīt ātrāk.

Cilinskis arī skaidroja, ka 70 gadu periods izvēlēts, jo vēja turbīnas darbošanās cikls vidēji ir 35 gadi, un šādā veidā tiek aptverti divi aprites cikli.

Grozījumos Enerģētikas likumā paredzēts noteikt, ka gāzes izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, ko izmanto vienīgi kā pierādījumu, ka attiecīgais gāzes daudzums ir saražots no atjaunojamajiem energoresursiem.

Ražotājs, kas ražo biogāzi, biometānu vai sintētisko gāzi no atjaunojamajiem energoresursiem, par saražotās gāzes enerģijas vienību varēs pieprasīt gāzes izcelsmes apliecinājumu.

Gāzes izcelsmes apliecinājumus izsniegs un pārvaldīs vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") atbilstoši Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas vai Eiropas citas atjaunojamās enerģijas dokumentācijas sistēmas prasībām.

Grozījumu anotācijā norādīts, ka uzņēmēji, tostarp Latvijas Biogāzes asociācija aicina šos grozījumus pieņemt raitā procesā. Tāpat skaidrots, ka, piemēram, biogāzi tehnoloģiskā procesā iespējams attīrīt līdz biometāna kvalitātei, ko Latvijā veic vismaz divi biogāzes ražotāji. Biometānu iespējams izmantot transporta enerģijas mērķu sasniegšanai, saspiestās dabasgāzes transporta līdzekļos, aizvietojot dabasgāzi ar biometānu.

Izmaiņu pamatojumā arī norādīts, ka atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam investīciju atbalsts biometāna ražošanai un ievadīšanai tīklā no Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem paredzēts apmēram 18 miljonu eiro vērtībā.

Likumprojekts sākotnēji sagatavots pēc EM iniciatīvas, lai tajā pārņemtu vairāku ES tiesību aktu nosacījumus.

Uz augšu
Back