T, 27.09.2023.

Pienācis gals čeku loterijai

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 5
Čeks SIA "Getliņi Eko" jaunajā veikalā "Getliņi".
Čeks SIA "Getliņi Eko" jaunajā veikalā "Getliņi". Foto: Ieva Lūka/LETA

No šī gada tiek izbeigta čeku loterijas darbība.

Saeima 22. decembrī galīgajā lasījumā pieņēma likumu "Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kas paredz čeku loterijas darbību izbeigt no 2023. gada.

Iepriekš valdība šos grozījumus virzīja "Čeku loterijas likumā", taču Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sagatavoja alternatīvu, pēc satura līdzīgu likumprojektu "Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu".

Likumā noteikts, ka dalībai čeku loterijā var iesniegt līdz 2022. gada 31. decembrim izdotus čekus un ka čeku loteriju regulējošais likums zaudēs spēku 2023. gada 24. aprīlī.

Kā ziņots, Finanšu ministrijas (FM) sākotnēji iesniegtā likumprojekta anotācijā teikts, ka čeku loterijas efektivitāte tika analizēta katru gadu kopš tās sākšanas. Izvērtējot ieguvumus no čeku loterijas īstenošanas, kā arī, pamatojoties uz veikto efektivitātes kritēriju izvērtējumu un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzi, FM secina, ka čeku loterija sākotnējā tās organizēšanās laikā bija vērtējama kā efektīvs rīks Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbā un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, veidojot pircēju ieradumu ikdienā pieprasīt darījumu apliecinošus dokumentus, kas pozitīvi ietekmēja valsts budžeta ieņēmumus.

Grozījumi tika virzīti, lai noteiktu čeku loterijas organizēšanas noslēgšanas procesu. Tā kā čeku loterijas efektivitāte pilnībā ir atkarīga no iedzīvotāju aktīvas dalības tajā, tad līdzšinējo līdzdalības rādītāju dinamika un prognozes norāda uz nepieciešamību pārskatīt čeku loterijas turpmāko organizēšanu. Mazinoties sabiedrības interesei par čeku loterijas izlozēm, to turpināt nebūtu lietderīgi, tādējādi nepieciešams savlaicīgi novērst čeku loterijas organizēšanas izdevumu negatīvas ietekmes uz valsts budžetu risku, norāda FM.

VID organizētā čeku loterija tiktu izbeigta līdz ar 2022. gada čeku gada izlozi, kas notiks 2023. gada februārī. Šajā gadījumā čekus varēs iesniegt līdz 2023. gada 5. janvārim, tādējādi janvārī notiks pēdējā mēneša izloze par decembri un informācija par izlozē laimējušajiem čekiem tiks publicēta čeku loterijas tīmekļvietnē janvāra otrās nedēļas svētdienā.

Savukārt februārī tiks organizēta gada izloze un informācija par gada izlozē laimējušajiem čekiem tiks publicēta 2023.gada februāra trešās nedēļas svētdienā. Spēlētājs, kura reģistrētais čeks tiks atzīts par laimējušo čeku, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas varēs pieteikties naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai. 2022.gada izloze būtu čeku loterijas projekta cikla noslēgums.

Lai pieņemtu pamatotu lēmumu attiecībā uz čeku loterijas turpmāko īstenošanu, tika izvērtēti čeku loterijas darbības rezultāti par periodu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam saskaņā ar četriem kritērijiem.

Pirmais kritērijs ir dalībnieku skaits - vidējais čeku loterijas dalībnieku skaits nākamajos 12 mēnešos un turpmāk veido vismaz 60% no vidējā čeku loterijas dalībnieku skaita čeku loterijas pirmajos 12 mēnešos jeb vismaz 43 315 dalībnieki.

Otrais kritērijs ir reģistrēto čeku skaits - vidējais reģistrēto čeku skaits nākamajos 12 mēnešos un turpmāk veido vismaz 60% no vidējā reģistrēto čeku skaita čeku loterijas pirmajos 12 mēnešos jeb vismaz 830 545 čeki.

Trešais kritērijs ir tematiskās izlozes - reģistrēto čeku skaits nozarēs ar augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru, kurām atbilst tematisko ceturkšņu ietvaros organizētās nozares čeku izlozes, palielinājies par 7%, salīdzinot ar vidējo reģistrēto čeku skaitu konkrētajā nozarē pēdējo sešu mēnešu laikā.

Ceturtais kritērijs - ieņēmumi divas reizes lielāki kā izdevumi. Ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas divas reizes jāpārsniedz čeku loterijas organizēšanai nepieciešamos izdevumus. Proti, ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas pārskata periodā ir jābūt vismaz 1 270 024 eiro.

Aktuālie novērtējuma dati par čeku loterijas efektivitātes kritēriju izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā parāda, ka čeku loterijas pirmais efektivitātes kritērijs, kas saistīts ar dalībnieku skaita dinamiku, nesasniedz plānoto vidējo vērtību (43 315 dalībnieki) par 20%, arī otrais efektivitātes kritērijs par iesniegto maksājumu dokumentu skaitu nesasniedz plānoto vērtību (830 545 čeki) par 11%.

Turklāt 2022.gada pirmajā pusgadā tematiskajos ceturkšņos iekļautajās nozarēs reģistrēto darījumu apliecinošo dokumentu skaits ir palielinājies tikai par 1% (plānots 7%), kas FM liek secināt, ka arī trešais efektivitātes kritērijs nav izpildīts.

Ņemot vērā, ka 2022.gada pirmajā pusgadā nav sasniegti trīs efektivitātes kritēriji, un faktu, ka sabiedrībā pakāpeniski mazinās interese par čeku loterijas izlozēm, lai novērstu čeku loterijas organizēšanas izdevumu negatīvas ietekmes uz valsts budžetu risku, likumprojekts paredz, ka čeku loterija tiek izbeigta līdz ar 2022.gada čeku gada izlozi, kas notiek 2023. gada februārī. Čeku loterijas organizēšanas izmaksas šajā gadījumā 2023. gadā veidotu 119 168 eiro.

Analizējot iegūto informāciju par čeku loterijas rezultātiem pusotra gada laikā, aprēķināts, ka preventīvo pasākumu un tematisko pārbaužu laikā uzņēmēji, pēc VID aicinājuma, ir iesnieguši precizētās deklarācijas un papildu deklarējuši nodokļus, tādējādi palielinot valsts budžeta ieņēmumus (tiešā ietekme) 2020. gadā par 2,03 miljoniem eiro, bet 2021.gadā par 1,73 miljoniem eiro.

Kopumā FM secina, ka čeku loterijas ieguvēji ir gan laimestu saņēmēji, gan visa sabiedrība kopumā, jo tiek veicināta vide, lai reģistrētu ar nodokli apliekamus darījumus, nodrošinātu darījumu caurskatāmību un veicinātu godīgu konkurenci. VID saistībā ar čeku loteriju iegūto informāciju galvenokārt izmanto preventīvam darbam, aicinot komersantus precizēt nodokļu deklarācijas.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 5

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu