Konkurences uzraugi konstatē problēmas līgumsodu piemērošanas kārtībā starp tirdzniecības ķēdes dalībniekiem

TVNET/LETA
Foto: Shutterstock

Konkurences padome (KP) tirgus uzraudzībā konstatējusi, ka mazumtirgotāju un piegādātāju ikdienas sadarbībā būtiska problēma ir netaisnīgu un nepamatotu sankciju piemērošana, kas saistīta ar mazumtirgotāju un to piegādātāju nelīdztiesīgām attiecībām, pavēstīja KP pārstāvji.

Tirgus uzraudzībā KP vērtēja sankciju piemērošanu mazumtirgotāju un piegādātāju ikdienas sadarbībā, balstoties uz KP konstatēto sankciju piemērošanas problemātiku Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā. Veicot izpēti, KP pieprasīja informāciju no astoņiem mazumtirgotājiem, analizējot iesniegtos piegādes līgumus, kas noslēgti starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem, papildus gūstot informāciju arī no 13 piegādātājiem un piegādātāju asociācijām, kas apvieno lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājus.

Izpētē iegūtā informācija liecina, ka pastāv vairāki riski, kurus mazumtirgotājiem būtu jāizvērtē, lai to rīcība netiktu pakļauta negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NTPAL) noteiktajiem aizliegumiem. Galvenie no tiem ir saistīti ar pircēju un piegādātāju līguma sankciju piemērošanas nenoteiktību akcijas un ārpus akcijas precēm, neprecīza līgumsoda definējumu un vērtējamo pārkāpumu apstākļiem, saziņas iespējām līguma neizpildes gadījumos, kā arī atkārtotu līgumsodu piemērošanu.

Tostarp papildu NTPAL pārkāpuma risks tiek radīts, ja mazumtirgotāji izvēlas sadarboties ar izplatīšanas pakalpojuma sniedzējiem jeb "aģentiem", kuru līgumi ar piegādātājiem neatbilst NTPAL noteikumiem. KP skatījumā, minētās problēmas ir novēršamas, mazumtirgotājiem ievērojot labticību un godprātību darījumos, kā arī izvirzot skaidrus līgumsoda piemērošanas un apmēra samērīguma izvērtēšanas kritērijus.

Veicot mazumtirgotāju līgumu analīzi, KP secināja, ka vairākos mazumtirgotāju un to piegādātāju noslēgtajos līgumos pastāv riski attiecībā uz iepriekš minētajām, tirgus uzraudzības ietvaros konstatētajām problēmām līgumu noteikumos un sankciju piemērošanā.

Uzraudzības ietvaros KP izstrādāja rekomendācijas, lai jebkurš pircējs, tostarp mazumtirgotājs, var veikt ar piegādātājiem noslēgto līgumu noteikumu pašnovērtējumu, kas saistīts ar tirgus uzraudzības noslēguma ziņojumā konstatētajām problēmām un riskiem. Līdz ar to KP aicina mazumtirgotājus pārskatīt savus līgumus ar piegādātājiem un veikt tajos nepieciešamās izmaiņas, tostarp, lai līguma noteikumi būtu nepārprotami, skaidri un izpildāmi abām iesaistītajām pusēm.

Arī turpmāk KP uzraudzīs mazumtirgotāju īstenotās darbības attiecībā uz piegādātājiem, lai tās būtu saskaņā ar NTPAL noteikto, aicinot mazumtirgotājus godprātīgi ievērot NTPAL noteikumus un veikt savas darbības pašnovērtējumu, izvērtējot ar saviem piegādātājiem noslēgto līgumu noteikumu saistību ar tirgus uzraudzībā konstatētajām problēmām.

Svarīgākais
Uz augšu