Valsts kanceleja plāno veikt grozījumus kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

TVNET/LETA
CopyLinkedIn Draugiem X
Attēls ilustratīvs.
Attēls ilustratīvs. Foto: Amnaj Khetsamtip/Shutterstock

Valsts kanceleja (VK) rosina precizēt pienākumus un to sadalījumu kapitālsabiedrību pārvaldībā, ziņots VK sagatavotajos grozījumos Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

VK pārstāvji norāda, ka pēdējo gadu dinamiskās pārmaiņas ekonomiskajā vidē un jauninājumi komerctiesībās radījuši nepieciešamību precizēt dažādus kapitālsabiedrību pārvaldības aspektus.

Tādēļ VK īsteno būtiskus konceptuālus pārvaldības risinājumus, kas ietverti konceptuālajā ziņojumā "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām".

Risinājumu starpā nozīmīgs akcents likts uz valsts kā akcionāra lomas stiprināšanu. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi paredz gan regulāru valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas pārskatīšanu Ministru kabineta (MK) līmenī, gan lielāku kapitāla daļu turētāja iesaisti un atbildību attiecībā uz mērķu izvirzīšanu un izvērtēšanu. Savukārt, lai stiprinātu aktīva akcionāra lomu likumā, piedāvāts nostiprināt valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem. Lai kaskadētu un precizētu valsts kapitālsabiedrībām sasniedzamos mērķus un izmantojamos instrumentus, grozījumos plānots nostiprināt arī pienākumu valsts kapitāla daļu turētājiem izstrādāt kapitālsabiedrībām gaidu vēstules.

Vadoties no OECD vadlīnijās iestrādātajiem principiem, ar grozījumiem rosināts definēt vispārējos publiska kapitāla pārvaldības principus - mērķtiecīgu publisko resursu izmantošanu, kontroles nodrošināšanu un informācijas pieejamību sabiedrībai. Vienotas izpratnes par labas korporatīvās pārvaldības vispārējo principu tvērumu iedibināšana sekmēs šo standartu nostiprināšanu praksē un nākotnē novērsīs to, ka likuma subjekti pilda savus uzdevumus formāli, bez saturiskā piepildījuma.

Svarīgs aspekts likumu normu samērošanā ir plāns izslēgt šobrīd neefektīvās normas no Valsts pārvaldes iekārtas likuma un nepieciešamo regulējumu integrēt Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. Ar grozījumiem tiek salāgotas arī Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas ar Komerclikuma jauno reorganizācijas procesa un pārvaldes institūciju atbildības regulējumu, vienlaikus precizējot arī publiskas personas kapitālsabiedrību pārveides noteikumus.

Savukārt, lai novērstu kavēšanos attiecībā uz profesionālu un kompetentu pārvaldes institūciju locekļu izraudzīšanos nominācijas procesos, VK rosina aizliegt uz laiku iecelto kapitālsabiedrības amatpersonu apstiprināšanu amatā atkārtoti. Tāpat iestrādāta prasība valdes un padomes atalgojuma politikas publiskošanai, kas ļautu pārliecināties, ka kapitālsabiedrībā ir izveidota pārskatāma atlīdzības sistēma arī vadībai.

Grozījumu projektā piedāvāts precizēt likuma normas, kas nosaka kapitāla daļu turētāja un tā pārstāvja pienākumus un dalībnieku sapulces kompetenci. Ņemot vērā, ka valsts kapitālsabiedrībās dalībnieku sapulcē tiek pārstāvēts tikai viens dalībnieks un kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas, ar grozījumiem paredzēts piešķirt kapitāla daļu turētājam tiesības pieņemt lēmumus bez sapulces sasaukšanas jautājumos, par ko iepriekš pieņemts augstākās lēmējinstitūcijas lēmums vai rīkojums.

VK aicina interesentu izteikt priekšlikumus par izstrādātajiem grozījumiem likumā "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" un "Valsts pārvaldes iekārtas likums" līdz 11.augustam.

No 2023.gada 1.marta valsts kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas funkcijas pilda VK, šīs funkcijas pārņemot no likvidētā Pārresoru koordinācijas centra.

KomentāriCopyLinkedIn Draugiem X
Svarīgākais
Uz augšu