Digitālo tehnoloģiju attīstības ceļa karte: kādas tendences šogad gaidāmas IT nozarē?

Ēriks Mentelis
, Starptautiskā programmatūras uzņēmuma "Crayon Latvija" vadītājs
CopyLinkedIn Draugiem X
Starptautiskā programmatūras uzņēmuma Crayon Latvija vadītājs Ēriks Mentelis
Starptautiskā programmatūras uzņēmuma Crayon Latvija vadītājs Ēriks Mentelis Foto: Publicitātes foto

IT nozares eksperti un analītiķi lēš, ka šis gads varētu veicināt būtiskas digitālo tehnoloģiju pārmaiņas, kas nozari ievirzīs jaunā attīstības dimensijā. Vai nozare ir gatava straujam tehnoloģiju attīstības lēcienam vai pat revolūcijai un ar ko rēķināties nozares speciālistiem?

Šogad uzņēmumiem līdz ar viedo tehnoloģiju ieviešanu un attīstību būs jādomā par lielāku elastību, izmaksu efektivitāti un optimālu resursu izmantošanu. Tāpat svarīga būs sadarbība starp uzņēmuma departamentiem, lai veicinātu šo tehnoloģiju darba procesu efektivitāti un datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Atsaucoties uz "Gartner" uzņēmuma ekspertu ziņojumu, apkopoju septiņus galvenos nozares trendus – digitālās transformācijas virzītājus, kas varētu būt aktuāli arī Latvijā.

Mākslīgā intelekta dominance un konkurences priekšrocības

Saskaņā ar "Gartner" ziņojumu, arī šogad turpināsies mākslīgā intelekta arvien plašāka izmantošana, kas uzņēmumiem, kuri to pratīs efektīvi izmantot, sniegs daudz lielākas priekšrocības pār konkurentiem.

Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana ļaus uzņēmumiem ne vien automatizēt un optimizēt dažādus darba procesus, bet to mērķtiecīga izmantošana ikdienas darbā sniegs iespēju būt soli priekšā pārējiem. Tāpat būtiski procesu ietekmēs daudzu un vienkārši lietojamu rīku pieejamība teju jebkuram darbiniekam vai speciālistam.

Mākoņdatošana veicina datos balstītu lēmumu pieņemšanu

Mākoņdatošana un datu apstrādes tehnoloģijas turpina attīstīties, nodrošinot arvien lielāka datu apjoma apstrādi, ātrāku datu pārsūtīšanu un nemitīgi uzlabo datu drošību. Tie uzņēmumi, kas jau šobrīd izmanto mūsdienīgus datu apstrādes un analīzes rīkus, spēj tos efektīvi apstrādāt un izmantot izsvērtu un pārdomātu lēmumu pieņemšanai, tādējādi ceļot darba efektivitāti un veicinot uzņēmuma izaugsmi.

IT izmaksu optimizācija caur tehnoloģiju attīstību

Straujā viedo tehnoloģiju attīstība sniedz iespējas uzņēmumiem optimizēt IT izmaksas. Uzņēmumi arvien vairāk izmanto izmaksu uzskaites rīkus, identificējot liekās izmaksas un optimizējot tās, kā arī novirzot finanšu līdzekļus jaunām un inovatīvām tehnoloģijām.

Darba procesu automatizācija zema pieprasījuma periodos un konsekventa resursu rezervēšana palīdz uzņēmumiem optimizēt izmaksas, nesamazinot to veiktspēju.

Pieaug vienlaikus vairāku mākoņpakalpojumu izmantošana

Uzņēmēju vidū pieaug vairāku mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana, sniedzot iespēju vienlaikus ērti sadarboties ar vairākiem mākonpakalpojumu sniedzējiem, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un darbības stratēģijai. Šī pieeja ļauj uzņēmumiem izvēlēties savai pamatdarbībai piemērotākos rīkus no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus optimizējot to veiktspēju un samazinot izmaksas un riskus. Resursu pielāgošana atbilstoši pieprasījumam nodrošina optimālu veiktspēju pēc pieprasījuma pieauguma.

Arvien pieaug kiberdrošības nozīme

Mūsdienās kiberdrošība iegūst arvien lielāku nozīmi, jo kiberuzbrukumi kļūst arvien sarežģītāki. Vairums uzņēmumu par prioritāti izvirza visaptverošas drošības risinājumus, apzinot iespējamos riskus un preventīvi izstrādājot rīcības plānus to novēršanai un ietekmes mazināšanai.

Apzinoties to, ka cilvēkfaktors nereti ir vājākais kiberdrošības ķēdes posms, arvien vairāk uzņēmumi domās par savu darbinieku izglītošanu un to zināšanu paaugstināšanu par kiberdrošības riskiem un to laicīgu identificēšanu un novēršanu.

Pastāvīga IT prasmju un kompetenču attīstīšana

Straujā tehnoloģiju attīstība pārsniedz daudzu iedzīvotāju prasmes un zināšanas par to pielietojumu un tehnoloģiju plašajām izmantošanas iespējām.

Darba tirgū arvien pieaug darbinieku trūkums ar piemērotām un visaptverošām viedo tehnoloģiju prasmēm, līdz ar to uzņēmumiem ir būtiski koncentrēties gan uz darbinieku individuālo prasmju attīstīšanu, gan zināšanu papildināšanu organizācijas līmenī, apgūstot jaunākās viedo tehnoloģiju iespējas.

Papildus tam, būtiski ir apgūt ne tikai tehniskās prasmes, bet arī zināšanas, kā ikdienā efektīvi strādāt ar viedajam tehnoloģijām, piemēram, uzdodot pareizos jautājumus un komandas, lai pilnībā izmantotu mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju potenciālu.

Ilgtspēja un ietekmes mazināšana uz vidi

Uzņēmumi arvien vairāk pievērš uzmanību informācijas tehnoloģiju ietekmei uz vidi un energoefektivitātei. Vides ilgtspēja un ietekmes mazināšana uz vidi arvien biežāk kļūst par neatņemamu uzņēmuma stratēģiskās attīstības daļu, demonstrējot labās prakses piemēru. Ilgtspējas stratēģijas izstrāde un obligāto pārskatu publiskošana, skaidri apliecina uzņēmumu apņemšanos šo mērķu īstenošanā.

Saskaņā ar šiem tehnoloģiju nozares trendiem, kas balstās uz "Gartner" 2024.gada nozares tendenču apskatu, arī šogad visticamāk turpināsies mākslīgā intelekta strauja attīstība, kas veicinās būtisku viedo tehnoloģiju attīstību, definējot nākotnes tehnoloģiju pārmaiņu virzienus.

"Gartner" uzskata, ka līdz pat 2026.gadam tieši mākslīgā intelekta risinājumi ievērojami mainīs turpat 70% no jaunu lietojumprogrammu un mobilo lietotņu dizaina izveides un izstrādes.

Lai izmantotu aktuālās viedo tehnoloģiju priekšrocības uzņēmuma attīstības veicināšanai, ir svarīgi sākotnēji izvērtēt to potenciālu un atbilstību konkrētā uzņēmuma darbības specifikai, pamatdarbības mērķiem un nākotnes stratēģiskajiem uzstādījumiem.

Viedo tehnoloģiju priekšrocību pārdomāta izmantošana ļaus veicināt uzņēmuma veiktspēju, palielinās uzņēmuma datu vērtību, kā arī ļaus piesaistīt jaunus talantus, veicinās izaugsmi un paātrinās uzņēmumu digitālo attīstību nākotnes attīstības vārdā.

KomentāriCopyLinkedIn Draugiem X
Svarīgākais
Uz augšu