INFOGRAFIKA Pagājušajā gadā Latvijā sievietēm vidējā bruto darba samaksa stundā bija par 16% mazāka nekā vīriešiem (1)

TVNET/LETA
Foto: Shutterstock

Sievietēm vidējā bruto darba samaksa stundā 2023.gadā Latvijā bija par 16,5% mazāka nekā vīriešiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati.

Vienlaikus statistikas pārvaldē norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, plaisa starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu samazinājusies par 0,6 procentpunktiem.

Statistikas pārvaldē norāda, ka darba samaksas atšķirību starp dzimumiem ietekmē dažādi sociālie un ekonomiskie faktori - vīriešu un sieviešu profesija un amata pienākumi, iegūtā izglītība, vecums, darba pieredze, nostrādāto stundu skaits, kā arī darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma tendences darba tirgū un tā strukturālās izmaiņas. Rādītājs tiek aprēķināts, neizslēdzot minēto faktoru ietekmi, kas varētu skaidrot atšķirību iemeslus.

2023.gadā lielākā darba samaksas atšķirība bija informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē - 33,5%, finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē - 30,6%, tirdzniecībā - 27,8% un mākslas, kultūras un atpūtas pakalpojumu nozarē, kur atšķirība bija 27,6% par labu vīriešiem.

Vairāk par 20% jeb robežās no 20,1% līdz 25% darba samaksas atšķirība bija tādās nozarēs kā profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība.

Turpretī būvniecībā, elektroenerģijas, gāzes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kā arī valsts pārvaldē un aizsardzībā sievietes stundā saņēma vairāk nekā vīrieši.

Privātajā sektorā sieviešu un vīriešu stundas atalgojuma atšķirība bija par 0,6 procentpunktiem lielāka (17,6%) nekā sabiedriskajā (17%). Sievietes, kuras strādāja pilnu darba laiku, nopelnīja par 19,5% mazāk nekā vīrieši, bet atalgojuma atšķirība starp nepilnu laiku strādājošajiem bija divas reiz mazāka (9,3%).

2023.gadā vismazākā atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu stundā bija vecuma grupā līdz 25 gadiem (9,5%) un starp senioriem vecumā no 65 gadiem (10,7%), bet lielākā - vecuma grupā 35-44 gadi, kur sieviešu atalgojums bija par 23,2% mazāks nekā vīriešiem.

2022.gadā vidējā sieviešu un vīriešu darba samaksas stundā atšķirība Eiropas Savienībā bija 12,7%. Lielākā plaisa starp sieviešu un vīriešu atalgojumu bija Igaunijā (21,3%).

Svarīgākais
Uz augšu