Peļņas atšķirības starp Eiropas valstīm ir pārsteidzošas, un tādas tās saglabājas pat tad, ja tiek ņemtas vērā nozīmīgas korekcijas. Vidējā alga Eiropā ir ļoti atšķirīga, un tās lielums var ietekmēt lēmumus par darbā pieņemšanu, kā arī pārcelšanos uz citām valstīm.

Kā iespējams secināt no "Eurostat” datiem, algas atšķiras atkarībā no reģioniem – katrai valstij specifiskiem regulējumiem, darba likumiem, nozarēm un ekonomiskās attīstības. Ziemeļ- un Rietumeiropā vidēji ir augstākie ienākumi, kamēr Austrum- un Dienvideiropā vidējās algas ir zemākas.

Gada faktiskos (neto) ienākumus aprēķina, atskaitot nodokļus un sociālās iemaksas no bruto algas, kā arī pievieno dažādus ģimenes pabalstus. Ienākumi var atšķirties arī atkarībā no ģimenes stāvokļa, jo daudz kas ir atkarīgs arī no apgādībā esošo bērnu skaita.

Vislielākie vidējie gada ienākumi Eiropā ir...