Kā veicināsim demogrāfisko atveseļošanos? Iepazīsti programmu «Māras solis»

FOTO: Pixabay

Sadarbības platforma «Demogrāfisko lietu centrs» (DLC) valdībai piedāvās sabiedrības demogrāfiskās atveseļošanās programmu «Māras solis», kas paredz septiņus stratēģiskos virzienus turpmākai demogrāfijas politikas īstenošanai.

Kā teikts centra ziņojumā valdībai, šie virzieni ir preventīvs atbalsts stabilām Latvijas ģimenēm un bērnu interešu aizsardzībai, īpaši atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm, atbalsts ikvienai ģimenei ar bērniem, atbalsts vecākiem ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, ārpusģimenes aprūpes pilnveidošana, kā arī reemigrācijas veicināšana.

Programmas «Māras solis» īstenošanu iecerēts sākt līdz Latvijas valsts simtgadei, «veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti», norādīts ziņojumā.

Centrs definējis dažādus demogrāfiskās atveseļošanās pasākumus, tostarp tādus, kuru īstenošana sākama jau par šogad piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī attīstāmos pasākumus, kuriem precizējama detalizācija un finansiālā ietekme.

Piemēram, šogad tiks īstenotas valsts finansētas pirmslaulību apmācības un mediācijas, sākta programma «Bērnam drošs bērnudārzs», kā arī turpināts pilotprojekts «Bērna māja». Pie precizējamajiem pasākumiem minēts pilotprojekts «Atbalsta pasākumi grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes grūtniecības gadījumā».

Remigrācijas veicināšanai paredzēts īstenot pilotprojektu pašvaldībās, proti, ieviest reģionālās remigrācijas koordinatoru piecās līdz desmit pašvaldībās, kā arī nodrošināt atbalstu ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas bērnu interešu aizsardzībai.

Tāpat tiek piedāvāts īstenot pasākumus tēva lomas stiprināšanai, nodrošināt atbalstu adopcijas un ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai, turpināt projektu «Ģimenei draudzīga pašvaldība», kā arī turpināt sniegt atbalstu ģimenēm mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Centrs izskatīšanai valdībā otrdienas sēdē iesniedzis konceptuālu ziņojumu, kurā skaidroti šie un vēl citi priekšlikumi ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.-2020. gadā.

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums ir izvirzīta par vienu no piecām galvenajām Māra Kučinska (ZZS) vadītā Ministru kabineta darbības prioritātēm. Lai nodrošinātu šīs prioritātes īstenošanu, ar Ministru prezidenta rīkojumu tika izveidots DLC, kura uzdevums ir sniegt priekšlikumus par tautas ataudzes atbalsta pasākumu pilnveidošanu un īstenošanu Demogrāfisko lietu padomei, lai virzītu tos izskatīšanai valdībā.

Kā skaidro DLC, tā konceptuālajā ziņojumā ietvertie priekšlikumi sniedz risinājumus vairākām problēmām, kas identificētas galvenajos ģimenes valsts politikas plānošanas dokumentos, tostarp Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam un Rīcības plānā šo pamatnostādņu īstenošanai 2015.-2017. gadā.

Papildus, ņemot vērā, ka minētie politikas dokumenti izstrādāti pirms septiņiem gadiem, DLC ziņojums papildina iepriekšējos pasākumus ģimenes atbalsta politikā, aktualizē arī jaunas, līdz šim nepietiekami aktīvi risinātas problēmsituācijas ekonomiski un demogrāfiski mainīgajos apstākļos, tādējādi identificē aspektus, kas paplašināti jāskata, plānojot nākamā termiņa ģimenes atbalsta politikas mērķus un uzdevumus.

Kā ziņots, Saeimas Demogrāfijas apakškomisija 2015.gada nogalē pauda viedokli, ka valdībai būtu jāīsteno visaptveroša valsts atbalsta programma ģimenēm ar bērniem. Deputāts Parādnieks toreiz apakškomisijas sēdē stāstīja par ieceri izveidot mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem, kas veidojama un realizējama līdz Latvijas simtgadei. Šo programmu nosauca par «Māras soli».

Uz augšu