Finanšu ministrija vēl meklē risinājumus pašvaldību finansēšanas iespējām pēc nodokļu reformas

Finanšu ministre Dana Reizniece Ozola

FOTO: Evija Trifanova / LETA

Finanšu ministrija (FM) vēl meklē risinājumus pašvaldību finansēšanas iespējām pēc nodokļu reformas, norādīja FM pārstāvis Aleksis Jarockis.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtīja vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, aicinot grozījumos likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), paredzēt, ka prognozētais nodokļu ieņēmumu kopapjoms pašvaldību budžetā nav mazāks par 19,6% no kopējiem valsts budžetā prognozētajiem nodokļu ieņēmumiem.

Jarockis atzina, ka ar LPS tiek apspriesti vairāki kompensācijas mehānismi, tāpēc diskusijas par šo jautājumu vēl turpinās.

«Lai šo jautājumu nostiprinātu likumā, ir jāatrod abām pusēm pieņemams variants,» sacīja Jarockis.

9.maijā valdībā atbalstītajās FM sagatavotās valsts nodokļu politikas pamatnostādnē 2018.-2021.gadam ietverta atruna, ka, lai vidējā termiņā saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei, FM nodokļu reformas ietekmes uz pašvaldību budžetiem kompensēšanai ir izstrādājusi īpašu mehānismu, paredzot piešķirt pašvaldībām speciālu dotāciju.

Speciālās dotācijas apmērs tiks aprēķināts tādā apmērā, lai pašvaldību kopējie nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veidotu 19,5% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Minētais procentuālais apmērs noteikts, ņemot vērā pēdējo piecu gadu laikā pašvaldību nodokļu ieņēmumu vidējo faktisko īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos, neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā.

Iepriekš finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) sacīja, ka šajos 19,5% nevajadzētu ietvert vienu procentpunktu no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ko paredzēts novirzīt veselības aprūpes nozares finansēšanai, bet arī par šo priekšlikumu vēl norit diskusijas.

Kā ziņots, LPS šonedēļ nosūtīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai priekšlikumu nodokļu reformas likumprojektu paketes likumprojektam "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un aicina aicina Saeimu, skatot darbaspēka nodokļa reformas likumprojektus, ņemt vērā LPS domes izteikto viedokli.

Lai nodrošinātu pašvaldību budžetu stabilitāti un prognozējamību vismaz vidējā termiņā, LPS ierosina iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā kā pastāvīgu normu ietvert nosacījumus, ka prognozētais nodokļu ieņēmumu kopapjoms pašvaldību budžetā nav mazāks par 19,6%, un ka pašvaldībām piekrītošā nodokļu ieņēmumu proporcija primāri tiek nodrošināta, pārdalot IIN ieņēmumus par labu pašvaldībām.

Vēstulē LPS norāda, ka savienības dome 26.aprīlī, skatot jautājumu par plānotajām izmaiņām Latvijas nodokļu politikā un to ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem pašvaldību budžetā 2018.-2021.gadā, pieņēma lēmumu «Par pašvaldību nodokļu ieņēmumiem valsts kopējos nodokļu ieņēmumos». Tajā LPS aicināja Saeimu un valdību nodokļu reformas likumprojektu paketē noteikt pašvaldībām piekrītošo nodokļu proporciju 19,6% apmērā valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumos kā pastāvīgu normu, lai nodrošinātu pašvaldību budžetu stabilitāti un prognozējamību gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Tāpat LPS aicināja nodrošināt iztrūkstošos līdzekļus pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu proporcijas saglabāšanai nodokļu ieņēmumos valsts konsolidētajā kopbudžetā, primāri pārdalot IIN ieņēmumu proporciju par labu pašvaldībām.

Ministru kabinets (MK), izskatot pamatnostādņu projektu «Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021 gadam», lēma, ka MK nodrošina pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumus kopā ar speciālo dotāciju ne mazākus kā 19,5% no vispārējās valdības nodokļu ieņēmumiem, iesniedzot Saeimā likumprojektu «Par valsts budžetu 2018.gadam» un likumprojektu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., 2020.gadam».

LPS vēstulē norāda, ka novērtē valdības lēmumu nodrošināt pašvaldībām nodokļu ieņēmumus noteiktā proporcijā no valsts konsolidētā kopbudžeta kopējiem nodokļu ieņēmumiem, tomēr bažas raisot vēlme attiecīgo normu iestrādāt tikai likumprojektos «Par valsts budžetu 2018.gadam» un «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., 2020.gadam».

Uz augšu