Aizturētajiem ārzemniekiem aizliegs lasīt vardarbību saturošu literatūru

Ilustratīvs foto

Valdība šodien pieņēmuma Valsts robežsardzes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu un ārzemnieku izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus, kas cita starpā aizliedz lasīt vardarbību saturošu literatūru.

Noteikumi regulē aizturētā patvēruma meklētāja un ārzemnieka tiesības, pienākumus un ierobežojumus izmitināšanas telpās, kā arī to priekšmetu un vielu sarakstu, kuras aizturētajam aizliegts glabāt izmitināšanas telpās.

Jaunie noteikumi paredz, ka ārzemnieka dienas kārtībā ietverts ikdienas pastaigu laiks svaigā gaisā ne mazāk kā divas stundas, ne mazāk kā trīs ēdienreizes, atpūtas un tikšanās laiks, kā arī reliģisko rituālu izpildes un izglītošanās laiks.

Tāpat noteikumi paredz, ka aizturētajam izmitināšanas telpās ir aizliegts glabāt mobilo tālruni, datoru, pornogrāfiska satura vai vardarbību ierosinošus audioierakstus, videoierakstus un literatūru, apreibinošas vielas, kā arī raugu un citus rūgstošus pārtikas produktus.

Lai nodrošinātu izmitināšanas telpu drošības pasākumus, aizturētajam ir aizliegts spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu, lietot necenzētus vārdus, tetovēt sevi vai citus aizturētos, turēt dzīvniekus un bojāt izmitināšanas telpas un tajās esošos priekšmetus.

    Uz augšu