Ko darīt ar liekajām pavadzīmēm?

Līdz kuram datumam jāizlieto atlikumā esošās stingrās uzskaites preču pavadzīmesrēķini?

Likuma Par nodokļiem un nodevām 15. panta pirmās daļas 8. punkts nosaka pienākumu nodokļu maksātājiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru.

Līdz 1. janvārim nodokļu maksātāji pēc izvēles vēl var izmantot stingrās uzskaites preču pavadzīmjurēķinu veidlapas, t.sk. kokmateriālu transporta pavadzīmjurēķinu veidlapas. Bet pēc 1. janvāra to izmantošana nav pieļaujama.

Jāveic atlikumā esošo veidlapu inventarizācija un jāuzraksta akts par to. Saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem jāsagatavo un ne vēlāk kā līdz 15. janvārim jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) teritoriālajā iestādē pārskats par saņemto izlietojumu un viens akta eksemplārs. Neizlietotās veidlapas, pamatojoties šajā aktā, jānoraksta.

VID teritoriālā iestāde Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrēs informāciju par neizlietoto veidlapu norakstīšanu.

Uz augšu