SEB bankas eksperte atbild uz lasītāju jautājumiem

Uz Financenet lasītāju jautājumiem atbild SEB bankas finansēšanas projektu vadītāja Tatjana Botina-Solomaha.

Pēc kādiem kritērijiem aprēķina procentu likmi, ņemot kredītu?

Procentu likmi veido naudas cena tirgū (Euribors, Rigibors) un bankas pievienotā likme, kuras aprēķināšanai tiek ņemti vērā dažādi faktori: klienta finanšu situācija, klienta sadarbība ar banku, projekta rentabilitāte un riski, aizdevuma atmaksas avoti u.c.

Kā es varu dabūt kredītu bēniņu izbūvei?

Lai runātu par konkrētām darbībām, ir jāzina mājas juridiskais statuss, maksātspēja, projekta izmaksas utt. Renovācijas kredīta saņemšanas process nav sarežģīts, it īpaši kādai vienai darbībai (bēniņu izbūvei), tāpēc nāciet uz jebkuru SEB bankas filiāli pie klientu darījuma vadītāja, kur konkrēti varēsiet izrunāt vajadzības, termiņus, naudas jautājumus, kādi dokumenti nepieciešami un citus procesa jautājumus.

Labdien! Cik reāli ir piesaistīt daudzdzīvokļu māju renovācijai arī Eiropas finansējumu? Jāņem vērā, ka mājas dzīvokļu īpašnieki ir izveidojuši biedrību. Tātad tā jau ir juridiska persona, kura doto biedrības īpašumu ir tiesīga ieķīlāt?

No šobrīd esošām programmām tas nav reāli, bet ir plānota atbalsta programma renovācijai (no ES struktūrfondiem), no kuras būtu iespējams dabūt subsīdijas daudzdzīvokļu mājas renovācijai. Bet vēl joprojām nav skaidrs, kad tā varētu sākties. Tāpēc ieteikums būtu nevilcināties ar darbiem, apsvērt iespēju ņemt kredītu kaut tikai kādai darbu daļai un uzlabot mājas stāvokli, un tad, kad parādīsies ES finansējums, pretendēt, lai veiktu citus darbus.

Ņemot kredītu, biedrības gadījumā galvenokārt nekustamais īpašums netiek ieķīlāts. Tiek noslēgts Cēsijas līgums uz debitoru parādiem, un par nodrošinājumu kalpo iedzīvotāju ikmēneša maksājumi.

Dzīvoju lietuviešu projekta mājā Rīgā. Ar kaimiņiem esam runājuši, ka būtu jauki veikt mājas siltināšanu, fasādes atjaunošanu. Kādi dokumenti vajadzīgi, lai realizētu šo ideju?

No sākuma Jums būtu jāatnāk uz SEB bankas filiāli, kur varēsiet pārrunāt savu projektu, apzināt finansējuma iespējas un apjomus, kā arī bankas speciālists pastāstīs par nepieciešamajiem dokumentiem.

Pamatā iesniedzamie dokumenti ir šādi: Juridiskie: reģistrācijas apliecība; statūti; paraksttiesīgo personu paraksttiesības apliecinošs dokuments; pārstāvju pases; dokuments, kas apliecina dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu apsaimniekot māju; Finanšu dokumenti par iepriekšējo un kārtējo gadu: gada pārskats par iepriekšējiem diviem gadiem vai kopš dibināšanas brīža ar VID atzīmi par saņemšanu; kārtējā gada finanšu informācija; VID izziņa par nodokļu nomaksu; prognozētā naudas plūsma nākamajam gadam; informācija par veiktajiem norēķiniem par siltumu un ūdeni''; Informācija par renovējamo ēku: tehniskās inventarizācijas lieta; renovācijas darbu tāme; renovācijas darbu maksājumu grafiks; informācija par mājas dzīvokļu īpašniekiem (vārds, uzvārds, pers. kods, dzīvokļa numurs, platība un esošā parāda apjoms); Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols.

Uz augšu