Inovācija ir process

Uzdod jautājumu Piret Potisepp, inovāciju ekspertei un inovāciju centra InnoEurope projektu direktorei.

Piret Potisepp:

Inovācija ir ļoti sarežģīts un komplicēts termins. Man nācies ļoti daudz saskarties ar dažādām inovācijām un to izpausmēm, gan inovatīviem produktiem un pakalpojumiem, gan inovatīviem uzņēmumiem, gan dažādām inovatīvām metodēm uzņēmējdarbībā un citās jomās. Nācies secināt, ka teju vai ikvienam ir savs šā termina skaidrojums. Savā ikdienas darbā es sastopos ar cilvēkiem, kas strādā gan publiskajā, gan privātajā sektorā, un invoāciju definīcijas ļoti atšķiras. Arī manis pašas darbs ir ļoti cieši saistīts ar inovācijām, tādēļ varu apgalvot, ka no manas perspektīvas inovācija ir jaunu produktu un pakalpojumu radīšanas process un izveide. Visas inovāciju centra „InnoEurope“ aktivitātes fokusējas uz inovāciju tieši no šīs perspektīvas.

Ik gadu tiek rīkotas inovāciju konferences, kuras notiek ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs - Lietuvā un Igaunijā - ar nolūku sniegt idejas un iedvesmot uzņēmējus radīt, atbalstīt un realizēt pavisam jaunus, inovatīvus biznesa modeļus, produktus un pakalpojumus. Uzņēmējiem tās ir ļoti noderīgas, jo būtībā palīdz izprast, kā inovāciju izmantot un ieviest tieši savā vadītajā uzņēmumā. Šogad konferences mērķi ir:

- parādīt, kā var izmantot unikālas un mūsdienīgas metodes, lai jūsu pakalpojumi sniegtu vairāk labuma jūsu klientiem, - parādīt, kā atklāt un izvērst inovatīvas idejas un kā tās pārvērst veiksmīgos produktos, pakalpojumos un biznesa modeļos, - ieklausīties veiksmīgu produktu un pakalpojumu sniedzēju patiesi aizraujošos stāstos, - dziļāk izpētīt produktu izstrādes procesus, - izzināt, kā produktu izstrāde, inovācija un kreativitāte tiek sasaistītas, veidojot vienotu organizācijas stratēģisko virzienu.

„InnoEurope” izdod arī savu elektronisko ziņu lapu InnoZiņas” kuras mērķis ir informēt par tēmām, kas saistītas ar jaunāko inovāciju jomā, kā arī par dažādām konferencēm un citiem ar inovāciju saistītiem pasākumiem.

Jautā!

Uz iesūtītajiem jautājumiem atbild Piret Potisepp

1. Vai konferenču organizēšana ir vienīgais ar ko nodarbojas InnoEurope vai arī inovāciju centrs veic arī kādas citas aktivitātes saistībā ar inovācijām?

Atbilde: InnoEurope organizē ļoti dažādus pasākumus, bet ikgadējās konferences ir redzamākais no tiem. Mēs organizējam arī vienas dienas seminārus, darba grupas un tikšanās. Turklāt mēs veidojam arī kampaņas, kas galvenokārt mērķētas uz to, lai palielinātu cilvēku izpratni par inovācijām. Piemēram, nākamais 2009.gads Igaunijā ir inovāciju gads un InnoEurope ir tā galvenais organizators.

Otra aktivitāte, uz kuru koncentrējamies ir informācijas vākšana un apkopošana, lai izveidotu viegli uztveramu iknedēļas materiālu. Būtībā to var saņemt ikviens, piesakoties pa e-pastu baiba@innoeurope.eu.

Un kā trešo aktivitātes es varētu minēt dažādu video izrādīšanu – mēs veidojam video prezentācijas un intervijas, tādējādi iepazīstinot cilvēkus ar jautājumiem par inovācijām interaktīvā veidē.

2. Ja es saprotu pareizi, InnoLatvia darbojas vairākās valstīs. Vai ir kādas būtiskas atšķirības inovāciju jomā šajās valstīs? Vai atšķiras zināšanas par tām?

Atbilde: InnoEurope šobrīd darbojas visās trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – kā arī mēs plānojam paplašināties un darboties arī citās valstīs. Jau šobrīd ir laba sadarbība ar Skandināvijas valstīm.

Es noteikti varu nosaukt dažādos pieņēmumus par inovācijām, kas piemīt dažādajām valstīm. Igaunijā inovācijas saskata galvenokārt tikai tehnoloģijās. Un būtībā viņus par to nevar vainot, jo kā viedokļu līderis šajā jomā viņiem darbojas slavenā Nokia. Tomēr jau palēnām, galvenokārt pateicoties dažādiem pasākumiem, arī igauņu uzņēmēji sākt izprast inovāciju nozīmi savas uzņēmējdarbības procesos.

Lietuvā priekšstats par inovācijām ir ļoti cieši saistīts ar kreativitāti. Lietuvieši inovāciju saskata jaunu ideju radīšanā un neparastu metožu pielietojumā, lai radītu šīs neparastās idejas.

Man jāteic, ka latvieši ir kaut kur pa vidu. Latvijā sastopami gan daudzi uzņēmumi, kas inovācijas saskata tikai moderno tehnoloģiju jomā, gan tādi, kas inovāciju uzskata par sinonīmu kreativitātei. Tomēr ir neliela daļa to, kas saprot, ka inovācija var būt priekšrocība konkurences cīņā.

Tas, kas, manuprāt, vēl aizvien trūkst visās Baltijas valstīs, ir izpratne, ka inovācijas var pielāgot biznesa modeļu radīšanā, dizainā un pārveidošanā.

Uz augšu