Ventspils augstskola gatava risināt arī uzņēmēju problēmas

Ja jūsu biznesa idejām nepieciešams inovatīvs tehnoloģisks risinājums vai vēlaties palielināt sava uzņēmuma darba ražīgumu un peļņu, tad Ventspils augstskolas Inženierpētniecības centrs (IPC) būs īstā vieta, uz kurieni doties. Kurzemnieka saruna ar IPC direktoru Valdi Avotiņu bija interesanta un bagāta ar informāciju, kas varētu būt noderīga arī Kuldīgas uzņēmējiem.

Kā jūs raksturotu Ventspils augstskolas Inženierpētniecības centru?

– Ventspils augstskolas Inženierpētniecības centrs atšķiras no citiem pētnieciskiem institūtiem ar to, ka tas ir jauns un dinamisks, izveidots 2005. gada beigās ar ES Phare projektu finansējumu. Jau kopš paša sākuma IPC ir ar lietišķu, praktisku raksturu – pētīts tiek tikai tas, kas ir pieprasīts tirgū. Pēdējos divos gados IPC ir izpildījis aptuveni 57 uzņēmumu līgumdarbus. Vēlreiz vēlētos akcentēt tieši to, ka mūsu centra galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmumus ar augsta līmeņa lietišķās zinātnes pakalpojumiem un sniegt dažādus problēmu risinājumu pakalpojumus.

Ar ko centrs var būt noderīgs uzņēmumam, kas nedarbojas augsto tehnoloģiju nozarēs?

– Katram uzņēmumam ir svarīgi samazināt izmaksas, palielināt darba ražīgumu.To var izdarīt vairākos veidos: optimizējot pašus biznesa procesus vai ieviešot modernākus tehnoloģiskos risinājumus. Tajās jomās, kurās jūtamies spēcīgāki, mēģinām uzrunāt uzņēmumus, sniedzot informāciju dažādos semināros. Talsu uzņēmēju kluba rosinātās sadarbības iniciatīvas ir piemērs tam, ka varam būt noderīgi ne tikai kā pētnieki, bet arī kā padomdevēji ekonomiskos vai eksporta jautājumos. Sadarbībā ar mūžizglītības centru, bankām, citām organizācijām veidojām īstermiņa šoka apmācību seminārus, kā mēs tos saucam.

Jūs pieminējāt biznesa procesu optimizāciju. Kādus problēmu risinājumu pakalpojumus uzņēmumiem piedāvājat?

– Viena no četrām centra pētniecības nodaļām, matemātiskās modelēšanas nodaļa, nodarbojas ar ekonomisko, biznesa procesu un industriālo uzdevumu modelēšanu, piedāvājot individuālu pieeju katram klientam un viņa vajadzībām. Tā, piemēram, ekonomisko biznesa procesu modelēšanas pakalpojumi ietver risku novērtēšanu, investīciju projektu un biznesa plānu ekspertīzi, uzņēmuma ekonomiskā modeļa un citas izstrādes. Savukārt industriālo problēmu risināšanas pakalpojumi ietver, piemēram, ražotņu restrukturizācijas, iekārtu modernizācijas un uzņēmuma pārprofilēšanas modelēšanu.

Nesen kādam Ventspils kokapstrādes uzņēmumam veicām tehnoloģiskā procesa modelēšanu, lai ar maksimāli maziem atlikumiem izmantotu dārgu izejmateriālu. Tika izstrādāta atbilstoša datorprogramma, apmācīts personāls. Vēl viens lietošanas piemērs transporta jomā. Transporta uzņēmumam ar matemātiskām metodēm modelējām sabiedriskā transporta reisu struktūru tā, lai no visiem viedokļiem būtu panākts optimāls risinājums. Domāju, ka ražošanas procesos, respektīvi, visur, kur tiek radīta pievienotā vērtība, ar matemātiskās modelēšanas metodi var atrast ļoti labus ekonomiskos risinājumus.

Mūsu kompetences centrs veic arī tehnoloģisko iekārtu auditu, projektēšanas uzraudzību. Sniedzam eksporta prasmes un starptautiskā mārketinga pakalpojumus. Veicam detaļu un kopsalikumu projektēšanu trīs dimensijās un paraugu izgatavošanu ar 3D printēšanas metodi.

Kas ir 3D printēšanas metode?

– 3D printēšana ļauj izdrukāt nepieciešamās detaļas telpiskus, krāsainus prototipus, ko var tālāk lietot gan kā prezentācijas modeļus, gan arī konceptuālā projektēšanā. Ja nepieciešams, var veikt šo detaļu funkcionālo testēšanu.

Vēl ir tā sauktā 3D lāzerskenēšana. Šī metode savukārt ļauj iegūt fizisku priekšmetu digitālus modeļus, ko tālāk var lietot ergonomikā, iepakojuma dizaina izstrādē, spēlēs un animācijā.

Kā tiek realizēta IPC un uzņēmuma sadarbība?

– Vispirms mēs lūdzam klientu sagatavot īsu problēmas aprakstu. Pirmais solis ir izsvērt, ko un kā varam palīdzēt, ne vienmēr esam spējīgi to izdarīt, kaut arī mūsu rīcībā ir pietiekami plaša dažādu jauno un progresīvo tehnoloģiju datu bāze un ir izveidots vispusīgs un plašs sadarbības partneru tīkls. Pārzinām arī valsts atbalsta un citu programmu grantu iespējas. Problēmas risinājuma meklējumos liekam lietā šos resursus, un bieži vien iznāk, ka varam klientam piedāvāt pavisam citu risinājumu ar lielāku efektivitāti, nekā sākumā domāts.

Lēmumu klients pieņem pats. Problēmas izpētes un risinājumu variantu izstrādes pakalpojums tiek veikts, pamatojoties uz līgumu starp klientu un Ventspils augstskolu.

Viens no IPC vidējā termiņa mērķiem ir sekmēt reģiona ekonomisko izaugsmi. Vai tajā ietverts arī Kuldīgas novads?

– Neapšaubāmi, Ventspils ir salīdzinoši neliels tirgus, tādēļ IPC izvirzījis sev mērķi sniegt pētnieciskos pakalpojumus plašākai auditorijai, un to mēs redzam kā visu Kurzemi un atsevišķās jomās pat plašāk, ietverot arī Jelgavu, Rīgu, un tālākā nākotnē tie varētu būt arī ārzemju tirgi.

Jau minēju, ka mūsu centram ir izveidojusies laba sadarbība ar Talsu uzņēmēju klubu un Talsu pašvaldību. Mēs labprāt vēlētos sadarboties arī ar Kuldīgas uzņēmējiem un pašvaldību.

(Sarunas nobeigumā vienojamies, ka rudens pusē Kuldīgas uzņēmēju un amatnieku apvienība sadarbībā ar Ventspils augstskolas IPC organizēs informatīvu semināru Ventspilī tieši Kuldīgas uzņēmējiem.

Uz augšu