Nākamgad "sociālā spilvena" pasākumiem atvēlēs 44,6 miljonus latu

Labklājības ministre Ilze Viņķele

FOTO: LETA

Valdība vienojusies, ka Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana turpināsies arī 2012.gadā, tiem kopumā atvēlot 44,6 miljonus latu, Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Marika Kupče. Nākamgad paredzēts īstenot lielāko daļu no līdzšinējiem stratēģijā noteiktiem pasākumiem labklājības, veselības aprūpes un pārvadājumu jomā.

No labklājības jomas pasākumiem visu nākamo gadu valsts 50% apmērā līdzfinansēs pašvaldību iztērētos līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai. Šim mērķim paredzēti 11,3 miljoni latu. Savukārt līdzfinansējumu 20% apmērā no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem valsts nodrošinās līdz nākamā gada 30.aprīlim, kam nākamgad plānoti 2,3 miljoni latu.

No veselības aprūpes jomas 2012.gadā paredzēts turpināt sešus pasākumus. Dienas stacionāra pakalpojumus un kompensācijas 100% apmērā pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem nodrošinās trūcīgiem cilvēkiem. Līdz šim pacienta iemaksu kompensēja arī cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Šim mērķim nākamgad nepieciešami 5,9 miljoni latu. Vēl 5,7 miljoni latu paredzēti, lai pilnā apmērā segtu pacientu līdzmaksājumu par zāļu iegādi trūcīgiem cilvēkiem.

Tāpat plānots nodrošināt smagi slimo pacientu mājas aprūpi, atvēlot tam 3,3 miljonus latu, uzlabot primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu, kam paredzēts izlietot 4,1 miljonu latu, 187 500 latu vajadzīgi, lai nodrošinātu ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbu, savukārt 672 100 latu nepieciešami dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšanai pacientiem ar garīgām slimībām.

Pārvadājumu jomā nākamgad tiks saglabāti braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā noteiktām pasažieru kategorijām, kompensējot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radītos zaudējumus. Nākamajā gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem valsts kompensēs zaudējumus, kas radušies republikas nozīmes pilsētās, pārvadājot 1. un 2.grupas cilvēkus ar invaliditāti, bērnus ar invaliditāti un pavadoņus, kas pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu. Šim mērķim paredzēti 3,3 miljoni latu.

Vienlaikus nākamajā gadā valsts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensēs radušos zaudējumus par noteiktu pasažieru kategoriju pārvadāšanu sabiedriskajā transportā reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos. Šim mērķim 2012.gadā plānoti 7,8 miljoni latu.

Nākamgad drošības tīkla ietvaros netiks turpināts izglītības jomas pasākums, kas paredz nodrošināt izglītības piedāvājumu bērniem piecu un sešu gadu vecumā, pilnveidojot pirmsskolas mācību programmas un pamatizglītības mācību priekšmetu standartus un programmas atbilstoši bērnu vecumposmam. Pasākuma aktivitātes turpmāk tiks nodrošinātas Izglītības un zinātnes ministrijas pamatfunkciju ietvaros, kam budžetā ir paredzēti 12,3 miljoni latu.

Ņemot vērā, ka skolu tīkla reorganizācija pamatā jau ir notikusi, nākamajā gadā kā sociālās drošības stratēģijas pasākumu nav paredzēts finansēt skolēnu nogādāšanu skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas vai reorganizētas izglītības reformas rezultātā.

Iepriekš LM savos informatīvajos ziņojumos norādījusi, ka Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt papildu līdzekļus 38,04 miljonu latu apmērā, savukārt labklājības ministre Ilze Viņķele (V) 4.novembrī žurnālistiem teica, ka kopējā nepieciešamā summa ir 34 miljoni latu.

Uz augšu