Miķelsons: Latvenergo iepirkumos atkāpes no līguma nav bijušas

Uz augšu