1000 Ls pensija. Kā tas iespējams?

FOTO: @pizjix

Vecumdienas nabadzībā ir daudzu šodienas pensionāru ikdiena. Portāls TVNET vēstījis par sirmgalvjiem, kuru ikmēneša ienākumi ir niecīgi, kaut arī visu mūžu smagi strādāts. Skaidrojām, vai šāda nākotne gaida arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri patlaban ir aktīvā darba vecumā.

Lai saprastu, kāda būs tagadējo trīsdesmitgadnieku pensija, pieņēmām šādu situāciju:

  • Persona dzimusi 1977.gadā (35 gadus sasniedz 2012.gadā);
  • Sākusi strādāt no 25 gadu vecuma;
  • Pensionējusies 65 gadu vecumā 2042.gadā;
  • Kopējais darba stāžs līdz pensijas vecuma sasniegšanai – 40 gadi;
  • Ik gadu saņem konstantu mēnešalgu 200; 350, 500 vai 1000 latu apmērā.

Jo lielāka alga, jo lielāka pensija

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktores vietniece Sandra Stabiņa TVNET skaidroja - ja saglabājas esošā pensiju sistēma, vismazākā pensija būs tiem cilvēkiem, kuri saņem minimālo mēnešalgu - 200 latus. Viņi pensijā saņems 127 latus.

Ar gandrīz divkārt lielāku summu - 222 latiem - var rēķināties tie, kuri saņem vidēju atalgojumu - 350 latus.

Savukārt, ja darbinieki ik mēnesi algā saņem 500 latus, viņu vecuma pensija būs 317 lati. Bet,

ja tagad pelnāt 1000 latus, vecumdienās saņemsiet vismaz 635 latus.

Pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir - jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt.

Mēnešalgas vidējais apmērs ik gadu visa darba mūža laikā, latiPiešķirtās vecuma pensijas apmērs (1. + 2. pensiju līmenis), lati

200

127

350

222

500

317

1000

635

Paliks bez pensijas

Savukārt tiem ļaudīm, kuri nav strādājuši un maksājuši sociālās iemaksas, nepiešķir pensiju, bet gan sociālā nodrošinājuma pabalstu piecus gadus pēc pensijas vecuma sasniegšanas.

Šobrīd pabalsts ir 45 lati mēnesī.

Bet invalīdiem kopš bērnības valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir 75 lati mēnesī.

Vairāk par pabalstu

Speciāliste norādīja, ka vecuma pensijas apmērs (200, 350, 500 vai 1000 lati) ir atkarīgs no personas visa darba mūžā veiktajām iemaksām, tādējādi tas nav atkarīgs tikai no tā, ko persona pelna patlaban, bet arī no tā, ko tā pelnījusi un iemaksājusi arī pirms un pēc.

Turklāt pensiju aprēķinā ņem vērā tikai tos ienākumus, par ko maksāts sociālais nodoklis.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes apmērs valsts pensiju apdrošināšanai šobrīd ir 20% no iemaksu objekta jeb algas, kur 2012.gadā 18% tiek novirzīti pirmajam pensiju līmenim, bet 2% - otrajam pensiju līmenim.

Aprēķini savu pensiju!

Katrs pats savu pensiju var aprēķināt portālā www.latvija.lv. Tajā ņem vērā cilvēka faktisko stāžu un faktisko algu, nevis rēķina, kā būtu, ja būtu.

Kāda ir lielākā un mazākā pensija?

Ministrijas pārstāve norādīja, ka minimālais vecuma pensijas apmērs patlaban ir atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža, un tas ir robežās no 49,50 līdz 76,50 latiem. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem,

lielākā piešķirtā vecuma pensija ir 4582,95 lati.

Redzams, ka vairums pensionāru saņem aptuveni 140-250 latus mēnesī.

Aptuveni tūkstotis sirmgalvju saņem mazāk par 50 latiem mēnesī. Tik pat daudz veco ļaužu saņem pensiju virs 1000 latiem mēnesī.

Pensionāru sadalījums pēc pensiju apjoma (cilvēku skaits) 2012.gada septembrī:

FOTO: @pizjix

Uz augšu